Prosedür Öncesi Sedasyonda Midazolam

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Midazolamın çocuk ve erişkinler için tıbbi prosedürleri daha konforlu hale getirip getirmediğini ve prosedürün uygulanmasını kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını anlamaya çalıştık.

Arka plan

Çocuk ve erişkinler tıbbi prosedürler esnasında endişe yaşayabilir, prosedürler ağrılı olabilir. Ağrı ve endişe bazen, hastanın hareket etmesi ya da kooperasyon kurmaması nedeniyle tıbbi personelin prosedürü uygulamasını güçleştirir. Ağrı ve endişeyi gidermek için midazolam gibi sakinleştirici ilaçlar kullanılır. Doğrudan kan akımına da enjekte edilebilir (hemen etki gösterir), kas için verilebilir, nazal sprey şeklinde uygulanabilir ve da tablet veya solüsyon olarak ağızdan alınabilir.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2016 Ocağına kadar günceldir. Toplam 2319 hasta üzerinde yürütülmüş 30 araştırma derledik. Midazolamı aktif tedavi verilmemesine (sahte ya da plasebo) ile veya prosedür öncesi kullanılan başka ilaçlarla kıyaslayan çalışmaları aradık. Araştırmalara tedavi maksatlı olanlardan çok tanısal prosedürler uygulanan çocuk ve erişkinler dâhil edildi. Hastaların genel anestezi ya da prosedür esnasında midazolama ek olarak sedasyon ve ağrı giderme için başka ilaçlar aldığı araştırmalar göz ardı edildi.

Önemli sonuçlar

Kana verilen midazolamın diğer ilaçlara kıyasla katılımcılarda daha fazla uyuklama yaptığı, endişe veya ağrıyı azalttığı veya prosedürü kolaylaştırdığı görülmedi. Bu karar halen mevcut düşük kalitede kanıtlara dayanıyor. Midazolam alan çocuk ve erişkinlerde potansiyel bir fayda aktif tedaviye kıyasla prosedürleri çok hatırlamamalarıdır. İlaç hastalara uyuklama getirdi, endişeyi azalttı ve prosedürün uygulanmasını kolaylaştırdı.

Prosedür öncesi çocuklara içirilen midazolam solüsyonunun kloral hidrat kadar etkili olmadığına dair orta kalitede kanıt var.

Prosedür öncesi uygulanan midazolam nazal spreyi hastayı uyuklattı ve endişesini azalttı ancak prosedürün uygulanmasını kolaylaştırmadı.

Bu derleme prosedür öncesi sedasyon için midazolamın zararlarını değerlendirmek için kullanılamaz.

Kanıt kalitesi

Kanıtları genel olarak düşük kalitede olarak değerlendirdik. Özellikle çalışmaların çoğunda katılımcıların midazolam ya da farklı bir tedaviye nasıl randomize edildiği açıklanmadı ve sonuçlar bize çok net belirlenmiş bir cevap sağlamadı.

Kaynak

Conway A, Rolley J, Sutherland JR. Midazolam for sedation before procedures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD009491. DOI: 10.1002/14651858.CD009491.pub2

Orijinal özet için: Prosedür Öncesi Midazolam

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv