Temiz Cerrahide Yara Enfeksiyonlarını Önlemek İçin Tek Kullanımlık Cerrahi Yüz Maskeleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ameliyatta hekim ve hemşireler tek kullanımlık yüz maskesi kullanır. Bu davranışın iki maksadı vardır: Cerrahın ağız ve burnundaki mikropların yaraya geçişini önlemek ve hastadan cerrahın yüzüne olabilecek sıvı sıçramalarını önlemek. Bu maskelerin ameliyat sonrası yara enfeksiyonlarını azalttığı düşünülür. Ancak hatalı takılan maskeler yaranın mikrop kapma ihtimalini artırabiliyor. Ameliyat esnasında yüz maskesi takmanın ameliyattan sonraki enfeksiyon ihtimaline etkisini anlamaya çalıştık.

Derleme sorusu

Bu derleme tek kullanımlık maske takmanın temiz cerrahiden sonraki enfeksiyon olgularının sayısını artırdığı ya da azalttığını anlamayı hedefliyor.

Çalışma özellikleri

Bu konuda çocuk ve erişkinlerle yapılmış tüm çalışmaları aradık. Çalışmalarda temiz cerrahide maske kullanımı araştırıldı. Temiz cerrahi, akciğerler, barsaklar, genital organlar ve mesane gibi mikrop içerebilecek organlara girilmeyen ameliyatlardır. Temiz cerrahiden sora yaralarda enfeksiyon ihtimali, temiz olmayan cerrahiden daha düşüktür. Bu tip cerrahiyi araştırmamızın nedeni, bu ameliyatlardan sonra meydana gelen enfeksiyonların, ameliyatın doğasından çok yüz maskesi kullanımına bağlı olması ihtimalinin daha fazla olmasıdır. Katılımcıların maske takmaya ve takmamaya randomize edildikleri ameliyatlardan sonra iki grupta görülen yara enfeksiyonu olgularının sayısını kıyasladık.

Anahtar sonuçlar

Toplam olarak çok az çalışma bulundu ve bu güncellemeye yeni çalışma eklenemedi. Bulduğumuz 3 araştırmada toplam 2106 katılımcıya ait bilgileri analiz ettik. Her üç çalışma da, ameliyatta yüz maskesi takmanın sonradan görülen yara enfeksiyonlarının sayısını ne azalttığı ne de artırdığını gösterdi. Tek kullanımlık maske takmanın ameliyattan sonra yara enfeksiyonu gelişmesi ihtimalini etkilediğine dair net kanıt olmadığı sonucuna vardık.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin bulguları birkaç nedenle genellenemiyor: Çalışmalarda sadece temiz cerrahi araştırıldı, bazı çalışmalarda ne tip maske kullanıldığı açıklanmadı ve bir çalışmaya güvenilirliğini düşürecek kadar az katılımcı alındı. Bulduğumuz çalışmaların toplam kalitesi düşüktü. Çalışmaların hepsinde katılımcılar tamamen rastgele gruplanmadı ki bu da araştırmacı yargılarının sonuçları etkileyebileceği anlamına gelir.

Ameliyatlarda yüz maskesi kullanımı hakkında daha fazla sonuç çıkarabilmek için önce daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Bu basit dilli özet 22 Aralık 2015 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Vincent M, Edwards P. Disposable surgical face masks for preventing surgical wound infection in clean surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD002929. DOI: 10.1002/14651858.CD002929.pub3

Orijinal özet için: Ameliyatta Yüz Maskesi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv