Ülseratif Kolitte Remisyon İdamesi İçin Oral 5-ASA Bileşikleri

Cochrane derleme özeti

Sulfosalazin (SASP) on yıllardır ülseratif kolit tedavisinde kullanılıyor. SASP, 5-aminosalisilik asidin bir kükürt molekülüne bağlanmasıyla elde edilir. SASP ile tedavi edilen hastaların üçte bir kadarı molekülün kükürt parçası ile ilişkili olduğu düşünülen yan etkilerden yakınır. SASP ile birlikte olağan görülen yan etkiler arasında bulantı, hazımsızlık, baş ağrısı, kusma ve karın ağrısı bulunur. 5-ASA ilaçlar SASP ile birlikte görülen yan etkilerden kaçınabilmek amacıyla geliştirildi.

Bu derlemeye toplam 8928 hasta üzerine yürütülmüş 41 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Oral 5-ASA remisyon idamesinde plasebodan daha etkili bulundu. Ancak Oral 5-ASA preparatları ülseratif kolitte remisyonu sürdürmede etkili olmakla beraber SASP tedavisinden daha etkili değil. İyileşen hastalarda her iki ilacı almakla da iyilik hali sürüyor. Yan etkilerin biriyle ya da diğeriyle daha sık görüldüğüne dair kanıt yok. Ancak 5-ASA’nın yan etkileri SASP tedavisi ile birlikte görülenlerden epeyce düşük olabilir. 5-ASA ile birlikte olağan görülen yan etkiler arasında gaz, karın ağrısı, bulantı, ishal, baş ağrısı, hazımsızlık ve nazofarinjit (burun içinde enflamasyon) bulunur. 5-ASA’yı SASP ile karşılaştıran çalışmaların çoğuna SASP’ı tolere ettiği bilinen hastalar alındı. Bu araştırmalarda SASP ile ilişkili yan etkileri bu azaltmış olabilir.

Erkeklerde SASP ile birlikte infertilite görülür, 5-ASA ile görülmez, bu nedenle infertilite endişesi olan erkeklerde 5-ASA tercih edilebilir. 5-ASA tedavisi SASP’tan daha pahalıdır, maliyet önemli bir faktör olduğunda SASP tercih edilebilir. Günde bir defa alınan oral 5-ASA, remisyon sürdürmede konvansiyonel dozlar (günde iki ya da üç) kadar etkili ve güvenli olabilir.

5-ASA’nın farklı formülasyonlarının etki ve güvenliği arasında herhangi bir fark görünmüyor.

Yaygın kolitli veya sık alevlenme gösteren hastalar daha yüksek dozla idame tedavisinden fayda sağlayabilir. Yüksek dozda tedavi düşük doz kadar güvenli görünüyor ve yan etki insidensinde artışla birliktelik göstermiyor.

Kaynak

Wang Y, Parker CE, Feagan BG, MacDonald JK. Oral 5-aminosalicylic acid for maintenance of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD000544. DOI: 10.1002/14651858.CD000544.pub4

Orijinal özet için: Ülseratif Kolitte Remisyon İdamesi

Tam metiniçin: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv