Erken Doğan Bebeklerin Damar Yoluyla Beslenmesinde Konvansiyonel Soya Yağı Temelli Emülsiyonlara Kar


Foto: Arezoo Alford, Norfolk and Norwich NHS Trust, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken doğan bebeklerde sonuçları iyileştirmek için yeni alternatif yağ emülsiyonları konvansiyonel soya yağı temelli emülsiyonlardan daha mı iyi?

Arka plan

Damar içi yolla beslenmeye ihtiyaç duyan yeni doğan bebeklere konvansiyonel olarak saf soya yağı temelli yağ emülsiyonları verilir. Ancak saf soya yağı temelli emülsiyonların yüksek çoklu doymamış yağ asidi (ÇDYA) muhtevası erken doğan bebeklere zarar verebilir. Alternatif lipid kaynaklarından sağlanan PUFA içeriği azaltılmış yeni lipid emülsiyonları (LE) erken doğan bebeklerde sonuçları iyileştirebilir.

Çalışma özellikleri

Derleme yazarları tıbbi literatürü araştırdılar ve kriterlere uyan 15 araştırma belirlediler (979 bebek).

Ana sonuçlar

Bu derlemede kullanılan tüm LE’lerin erken doğan bebeklerde güvenli olduğu ve iyi tolere edildiği görüldü. Derlememizde ölüm, büyüme, akciğer hastalığı veya şiddetli göz hastalığı (aşama 3’ten fazla prematürite retinopatisi -ROP) gibi klinik olarak önemli sonuç ölçütlerinde yeni alternatif LE kullanımıyla konvansiyonel saf soya yağı bazlı LE’lere kıyasla herhangi bir anlamlı fark görülmedi.

Kararlar

Bu derlemeye dayanarak herhangi bir yeni alternatif LE’nin konvansiyonel saf soya yağı bazlı LE’lere karşı tavsiye edilmesi için kanıtlar yetersizdir, tersi de geçerlidir. Yeni LE’lerin konvansiyonel saf soya yağı bazlı LE’lere kıyasla etkinliğini değerlendiren daha başka çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Kapoor V, Glover R, Malviya MN. Alternative lipid emulsions versus pure soy oil based lipid emulsions for parenterally fed preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD009172. DOI: 10.1002/14651858.CD009172.pub2

Orijinal özet için: Yenidoğanda İV Yağ

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv