Glokom Tanısında Optik Sinir ve Liflerinin Görüntülenmesi İçin Testler


Foto: Community Eye Health / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Riskli hastalarda glokom tanısı için konfokal lazer taramalı oftalmoskopi (Ticari adıyla Heidelberg Retinal Tomogram –HRT-), optikal koherens tomografi (OCT) ve lazer taramalı polarimetrinin (GDx cihazı) doğruluğu ile ilgili kanıtları gözden geçirdik. Bu testler optik sinir başının yapısını veya sinirin liflerinin kalınlığını ya da her ikisini birden ölçebilir.

Arka plan

Glokom optik siniri tutan ve buna denk düşecek şekilde görme alanın bozan nöro-dejeneratif bir hastalıktır. Hastalığın gidişatı, göz damlaları ya da cerrahiyle göz içi basıncı düşürülerek yavaşlatılabilir ya da durdurulabilir.

Çalışma özellikleri

Çoğu bir tek cihazı değerlendiren, 16 260 gözün analiz edildiği 106 araştırma bulduk (8353 vaka ve 7907 kontrol). 40 çalışmada GDx (5574 katılımcı), 18 çalışmada HRT (3550 katılımcı) ve 63 çalışmada OCT (9390 katılımcı) değerlendirildi. 23 çalışmaya üretici firmalar sponsorluk sağladı, 15 çalışmada fon kaynağı belirsizdi.

Glokomun son tanısının, görme alanı muayenesi veya klinik optik sinir muayenesi ile ya da ikisi birden yapılarak klinik muayene ile konfirme edilmesi gerekir. Ancak umduğumuz gibi bu cihazları test etmek için en sağlam yöntem olarak iki testi karşılaştıran ve rutin bakımda görülen bir seri riskli hastayı dahil eden klinik çalışma bulamadık. Daha çok, önceden glokom tanısı almış insanlar yerine tersine olarak glokomu olmayan kişilerde tek bir cihazın performansını değerlendiren çalışmalar bulduk. Araştırmamız 19 Şubat 2015 tarihine kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Tüm cihazların performansı çalışmalar arasında çok değişken, ancak genel olarak benzerdi. Birinci basamak göz bakımından sevk edilen 1000 hastadan, önceden optometristlerce bazı işlevsel ya da anatomik testlerden geçirilmiş olanlar gibi, aşikar glokomu olan 200’ünde (%20); GDx, HRT and OCT ile yapılan en iyi ölçümlerin glokomu olan 200 hasta içinde 60 olguyu atlayacağı (sensitivite 70%) ve glokomu olmayan 800 hastadan 50’sini hatalı olarak sevk edeceği (spesifisite 95%) bulundu. Örneğin prevalansın %5 olması halinde, sadece ailesinde glokom öyküsü bulunduğu için sevk edilen insanlarda bunlara denk düşen rakamlar, aşikar glokomu olan 50 hastadan 15’inin atlanması, glokomu olmayan 950 insandan da 890’ının sevk edilmemesidir.

Testler erken glokoma kıyasla daha şiddetli glokomu yakalamada daha iyi bulundu.

Kanıt kalitesi

Bu görüntüleme testlerini gerçek yaşamdaki gibi glokomu olan hasta serilerinde kullanmak yerine, hemen hemen tüm çalışmalarda, iyi tanımlanmış sağlıklı ve glokomlu iki göz grubunun seçilmesi, bu cihazların doğruluğunun günlük uygulamada sağlanabilecek olandan daha fazla hesaplanmasına neden olabilir.

Kaynak

Michelessi M, Lucenteforte E, Oddone F, Brazzelli M, Parravano M, Franchi S, Ng SM, Virgili G. Optic nerve head and fibre layer imaging for diagnosing glaucoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD008803. DOI: 10.1002/14651858.CD008803.pub2

Orijinal özet için: Optik Sinir Görüntüleme

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv