Pulmoner Emboliyi Çözmek İçin İlaçlar


BT: Hellerhoff / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Pulmoner emboli akciğerlerin ana arterine takılan potansiyel olarak öldürücü bir kan pıhtısı olup sağ kalbi baskı altına bırakır ve kan dolaşımını etkiler. Hastalar ayrıca yeni emboli gelişme riskiyle karşı karşıyadır. Masif pulmoner emboli olması durumunda, kan akımının acilen yeniden sağlanması gerekir. Heparin kanı inceltir, ancak pıhtıları aktif olarak çözen daha yeni ilaçlar (trombolitikler) daha çabuk etki eder ve daha etkili olabilir. Bu yeni ilaçlar streptokinaz, ürokinaz ve rekombinant doku-tipi plazminojen aktivatörüdür. Bu tedavinin majör komplikasyonu kanamadır.

Ana sonuçlar

Derleme yazarları literatürü taradılar ve derlemenin bu güncellemesine 18 araştırma dâhil ettiler, kanıtlar 2014 Eylülüne kadar günceldir. Araştırmalar pulmoner embolisi olan 2197 erişkin katılımcıda yürütüldü. Katılımcılar trombolitik ilaç ve izleyerek heparin tedavisine karşı tek başına heparin veya heparin + plasebo veya cerrahi prosedür tedavilerine rastgele atandılar. 2167 katılımcı üzerinde yürütülmüş 17 klinik araştırmanın sonuçlarını kombine etmemiz mümkün oldu. Trombolitiklerin ölüm veya kan pıhtısının tekrarlaması ihtimalini heparine kıyasla azalttığı görüldü. Ancak gösterilen fayda, çok düşük kaliteli dört araştırmanın dışlanmasından sonra yapılan hesaplamada kayboldu. Diğer yandan trombolitikler, majör ve minör kanama olayları ve felç dâhil tek başına heparinden daha fazla yan etkiye neden oldu.

Beş araştırmadan sağlanan kısıtlı bilgiler trombolitiklerin akciğerler içinde kan dolaşımını iyileştirmede daha iyi olduğunu gösterdi; derlenen yedi araştırma kalp işlevini iyileştirebildiklerini gösterdi.

Kanıt kalitesi

Birkaç önemli tasarım kısıtlaması, ilaç şirketlerinin potansiyel etkisi ve örneklerin küçük olması nedeniyle kanıt kalitesi düşüktür. Trombolitik tedavinin pulmoner embolide gerçekten faydalı olup olmadığını anlamak için daha başka, büyük ve özenli araştırmalara ihtiyaç var.

Kaynak

Hao Q, Dong BR, Yue J, Wu T, Liu GJ. Thrombolytic therapy for pulmonary embolism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD004437. DOI: 10.1002/14651858.CD004437.pub4.

Orijinal özet için: PE’de Trombolitik Tedavi

Tüm metin için: Tıbbi Özet ve Tüm Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv