Soğuk Algınlığında Vizingleri Başlayan Okul Öncesi Çocuklarda Lökotrien Reseptör Antagonistlerinin F

Cochrane derleme özeti

Derlemenin arka planı

Okul öncesi çocuklarda akut vizing atakları olağandır. Bu yaş grubundaki birçok çocukta, alerjik tip astımı olanlardan farklı olarak, sadece soğuk algınlığı tipinde bir virüs aldıklarında vizing yaşayıp ataklar arasında süren belirtiler olmadığı görülüyor. Akut vizing atakları çocuğun normalden daha sık nefes almasına neden olarak kurtarıcı nefes açıcı sprey kullanımı gibi destekleyici tedavi gerektirebilir; orta derecede ya da şiddetli ataklarda kısa süreli oral steroid kullanımı da gerekebilir ve pek de seyrek olmayarak hastanede tedavi ve oksijen suplementasyonu gerekebilir. Ebeveynin hasta çocukların bakımı için işten izin alması gerekebilir. Virüslerle episodik vizing olağan bir sorun olmakla beraber episodları önleme ya da kısaltmanın en iyi yolu tartışma konusudur.

Lökotrien reseptör antagonistleri (LTRA’lar) ağızdan kullanılan ve hava yollarında enflamasyon ve alerjik reaksiyonları azaltarak iş gören ilaçlardır.

Derlemenin hedefi

Bu derlemede, okul öncesi çocuklarda episodik viral vizing tedavisinde LTRA’ların sürekli veya kesintili (sadece virüslerle görülen vizing atakları esnasında) kullanımını plaseboyla kıyaslayan çeşitli çalışmalardan sağlanan kanıtları kombine ettik

Bulgularımız

Derlemeye seçilmeye uygun, sonuç beklentisi olarak değişik ölçütler seçmiş ve bu yüzden bulgularını kombine etmemizi sınırlayan 5 araştırma çalışması belirledik. Sürekli ya da kesintili LTRA tedavisinin, kurtarıcı oral steroid kullanımı gerektiren akut vizing ataklarını önlemede plasebodan fazla fayda sağladığına dair herhangi bir kanıt bulmayı başaramadık, diğer sonuç beklentilerinde kinik yarara dair az kanıt bulduk.

Yazarların kararı

Episodik viral vizing (EVV) atakları olan okul öncesi çocuklarda sürekli ya da kesintili LTRA tedavisiyle birlikte; virüsle indüklenen ve kurtarıcı oral kortikosteroid gerektiren bir veya daha fazla atağı olan çocuk sayısını azaltmada plaseboya kıyasla bir fayda görüldüğüne dair kanıt bulunmuyor ve diğer ikincil sonuç beklentilerinde anlamlı klinik faydaya dair az kanıt var.

Bu yüzden, daha fazla veri sağlana kadar LTRA’lar çocuklarda bireysel olarak dikkatle kullanılmalıdır. Kullanıldığında, bir tedavi denemesi yapılması ve etkinliğin dikkatle izlenmesini öneririz. Muhtemelen, aşikar EVV fenotipindeki çocuklar homojen bir grup değildir ve alt gruplar ilişkili fizyopatolojk mekanizmalara bağlı olarak LTRA tedavisine cevap verebilir.

Kaynak

Brodlie M, Gupta A, Rodriguez-Martinez CE, Castro-Rodriguez JA, Ducharme FM, McKean MC. Leukotriene receptor antagonists as maintenance and intermittent therapy for episodic viral wheeze in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD008202. DOI: 10.1002/14651858.CD008202.pub2.

Orijinal özet için: Çocukta Vizing

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv