Stent Çağında İnstabil Angina (UA) ve Non-ST Elevasyonlu MI’de (NSTEMI) Konservatif Stratejilere Kıy


Foto: JasonBechtel / Flickr

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Uzun süren ve tekrarlayan göğüs ağrısı olan kişilerde, instabil angina (UA) denen bir durum veya non-ST elevasyonlu miyokart enfarktüsü (NSTEMI) denen bir tip kalp krizi olabilir. Bu iki durumdan birinde olan hastalara iki tedavi stratejisinden biri uygulanır: Rutin invazif strateji veya konservatif strateji (seçici invazif strateji). İlk yaklaşımda hastaların kalp kasını besleyen koroner damarlara kateterle girilerek koroner anjiyografi ile damarlar görüntülenir. Eğer ciddi bir daralma ya da komplikasyonlu plak görülürse daralan yerde damar balonla genişletilerek bozulan kan akımı iyileştirilir. Sonra yerleştirilen bir metal stentle damarın açık kalması sağlanır. Bazı vak'alarda daralan bölge bu yaklaşıma cevap vermez ve baypas yapmak için cerrahi gerekir.

Diğer, konservatif veya ‘seçici invazif’ stratejide hastalar başlangıçta ilaçla tedavi edilir ve sadece daha fazla göğüs ağrısından yakınmaya devam edenler veya stres test ya da görüntüleme gibi diğer non-invazif testlerle koroner arterde daralmanın devam ettiği belirtilerini gösterenler endikasyon konduğunda koroner anjiyografi ve revaskülarizasyona alınır. Bu Cochrane derlemesinde araştırmacılar hangi stratejinin daha iyi olduğunu belirlemek için elde mevcut kanıtları değerlendirdiler.

Çalışma özellikleri

Stent çağında UA ve NSTEMI’li hastalarda rutin invazif stratejileri konservatif stratejilere karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları derledik. Mevcut literatürü 25 Ağustos 2015 tarihine kadar araştırdık.

Önemli sonuçlar

Toplam 8915 katılımcı üzerinde yürütülmüş 8 araştırma derledik. Bu araştırmaların beşi 2010 yılında yayınlanan eski versiyonda yer aldı, üçü yeni araştırmadır. Derlenen UA ve NSTEMI’li hastalardan 4545’i invazif strateji kolunu 4370’i konservatif strateji kolunu oluşturdu. Kanıtlar konservatrif stratejiye kıyasla rutin invazif yaklaşımla tüm nedenlerden ölümler veya non-fatal miyokart enfarktüsü riskinde kayda değer bir risk azalması göstermedi. Rutin invazif strateji ile miyokart enfarktüsü (MI), inatçı göğüs ağrısı ve yeniden hastaneye yatışlarda kayda değer bir risk azalması bulundu ancak bu azalma ile birlikte prosedürle ilişkili MI ve kanama gibi komplikasyonları riskinde artış da vardı.

Primer sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi

Derlemenin bu güncellemesinde kanıt kalitesi düşükle orta arasındaydı. Düşük kaliteye etkiyi çevreleyen belirsizlik ve ciddi kayırma hatası riski neden olurken orta kalitenin nedeni sadece ciddi kayırma hatası riskiydi.

Kararlar

Hangi stratejinin daha iyi olduğuna dair tartışma sürüyor. İnvazif strateji daha fazla göğüs ağrısı ve yeniden yatış insidensini azaltıyor. Üç çalışmanın uzun süreli izlemi izleyen 3 -5 yıl içinde kalp krizi riskini azalttığını da gösteriyor. Ancak invazif strateji ile birlikte ilk tedavi esnasına ya da hemen sonrasında kalp krizi riski ikiye katlandığı gibi kanama riski de artıyor. Özet olarak yayınlanan bilimsel araştırmalar, invazif stratejinin olay tekrarlama riski yüksek hastalarda özel bir faydası olabileceğini ve olay tekrarlama riski düşük hastaların bu yaklaşımla zarar dahi görebileceğini gösteriyor.

Kaynak

Fanning JP, Nyong J, Scott IA, Aroney CN, Walters DL. Routine invasive strategies versus selective invasive strategies for unstable angina and non-ST elevation myocardial infarction in the stent era. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD004815. DOI: 10.1002/14651858.CD004815.pub4

Orijinal Özet için: NSTEMI Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv