Yoğun Bakım Ünitelerinde Ağır Hasta Çocukların Beslenmesi

Cochrane derleme özeti

Ağır hasta çocukların pediyatrik yoğun bakım ünitesinde hastalığın birinci haftasında beslenme sağlamak gereğini desteklemek ya da reddetmek için az kanıt var.

Çocukların ağır hastalığında tüple (enteral) veya damardan (parenteral) beslenme sağlamak genellikle öncelik olarak düşünülür. Bunun ille de doğru olmayabileceğini düşünmek için nedenler var. Ağır hastalıkta vücut metabolizması değişir ve kaloriye duyulan ihtiyaç azalır. Çok fazla besin vermenin çocuğu ventilatörden ayırabilmede gecikme, karaciğer problemleri ve enflamasyonun kötüleşmesi gibi bilinen yan etkileri vardır.

Erken beslemeyi (hastalığın ilk 24 saati içinde) konvansiyonel besleme (en az 48 saat sonra) ile kıyaslayan sadece bir küçük randomize kontrollü araştırma bulduk. Araştırmada incelenen sonuç ölçütlerinin hiçbiri gruplar arasında fark göstermedi. Ağır hasta çocukların en iyi tedavisi için bu alanda rehberliğe yardımcı olacak başka araştırmalar yapılmasına acilen ihtiyaç var. Son güncelleme için araştırmamızda (Şubat 2016) konuya ilişkin bir randomize kontrollü araştırma protokolü tespit ettik ancak sonuçları henüz yayınlanmadı.

Kaynak

Joffe A, Anton N, Lequier L, Vandermeer B, Tjosvold L, Larsen B, Hartling L. Nutritional support for critically ill children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD005144. DOI: 10.1002/14651858.CD005144.pub3

Orijinal özet için: Ağır Hasta Bebeklerde Beslenme

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv