Standart Laparoskopik Donör Nefrektomisine Karşı Tek Bölgeden Laparoskopik Donör Nefrektomisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Böbrek nakli son aşama böbrek hastalığı olan kişilerde yaşam kalitesini iyileştirme ve yaşamı uzatmada hayati rolü olan yerleşmiş bir yöntemdir. Açık cerrahi teknikler donörlerde daha fazla postop ağrıya, daha uzun süre hastanede kalışa ve daha kötü kozmetik sonuçlara neden oldu ancak cerrahi tekniklerde ilerlemeler sayesinde laparoskopik cerrahi nakledilecek bağışçı böbreğinin alınmasında altın standart haline geldi. Laparoskopik cerrahide toparlanma süresi daha kısadır, minimal iz kalır ve bağışçı ve alıcı için sonuçları daha iyidir. Cerrah için bu tekniğe karşı bir alternatif, hastanın karnında tek bir kesi ile böbreği çıkarmaktır. Bu yöntemin standart laparoskopik nefrektomiye kıyasla fayda sağlayıp sağlamadığını değerlendirmeyi amaçladık.

Çalışma özellikleri

Literatürü 2016 Ocağına kadar araştırdık ve bu iki tip donör cerrahisini kıyaslayan üç araştırma bulduk, toplam 179 katılımcı üzerinde yürütülen bu üç çalışmanın sonuçları 5 yayınla raporlandı.

Önemli sonuçlar

Tek bölgeden laparoskopik donör nefrektomisi standart laparoskopik cerrahi kadar güvenli bulundu; taburculukta ağrı anlamlı ölçüde daha azdı ancak standart tekniğe kıyasla dikkat çeken başka fayda görülmedi.

Kanıt kalitesi

Genel olarak tüm çalışmalarda kayırma hatası riskini düşük olarak değerlendirdik; ancak ikisinde fon kaynakları bildirilmedi ve birinde eksilmeye bağlı kayırma hatası riski yüksekti. Katılımcı sayısı düşük ve az sayıda çalışma olması bu alanda gelecekte çalışmalar yapılması gerektiğini gösteriyor.

Kaynak

Gupta A, Ahmed K, Kynaston HG, Dasgupta P, Chlosta PL, Aboumarzouk OM. Laparoendoscopic single-site donor nephrectomy (LESS-DN) versus standard laparoscopic donor nephrectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD010850. DOI: 10.1002/14651858.CD010850.pub2

Orijinal özet için: Donör Nefrektomisi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv