Diyabetik Kadınlarda Gebelik Öncesi En İyi Kan Şekeri Hedefleri

Cochrane derleme özeti

Konu

Diyabetik gebelerin kan şekerlerini diyet, egzersiz, insülin ve başka ilaçlar, klinik vizitler ve izlemle stabil tutmaları gerekir. Bu derlemede diyabetik gebeler için en iyi kan şekeri hedeflerine bakıldı.

Önemi

Gebelik öncesinde tip 1 ya da 2 diyabeti olan kadınlarda gebelik kaybı, iri bebek ve bebek ölümü riski artmıştır. Gebede kan şekeri yüksekliği ya da insülin direnci olduğunda bebeğin kalp ve diğer oranlarının gelişimini de etkileyebilir. Diyabetik annelerden doğan bebeklerde obesite ve tip 2 diyabet gelişimi riski de daha yüksektir.

Gebe kadının kan şeker düzeyini izlemek ve bir hedef aralık içinde kalması sağlamak, bu risklerin azalmasına fayda sağlayabilir. Tip 1 ve 2 diyabetik kadınlarda gebe kalmadan önceki en iyi kan şekeri hedeflerini anlamayı amaçladık.

Bulgular

Farklı kan şekeri hedeflerini inceleyen 3 küçük araştırma bulduk: Çok sıkı, sıkı, orta ve gevşek kontrol. Araştırmaların kalitesi ve buna bağlı olarak kanıtların kuvveti çok düşük veya düşük. Bu durumda yapılacak başka araştırmalar sonuçları değiştirebilir.

İki araştırmada çok sıkı ve sıkı-orta kan şekeri hedefleri arasında çok az fark bulundu, ancak çok sıkı kontrol yapılan hastalarda hipoglisemi daha çok ve hastanede kalış süreleri daha uzundu.

Bir araştırmada da sıkı orta ve gevşek kan şekeri hedefleri kıyaslandı. Gevşek grupta daha fazla kadında pre-eklampsi, daha fazla sezaryen ve daha fazla iri bebek görüldü.

Sonuç

Kanıtlar orta, sıkı ve çok sıkı kan şekeri hedefleri arasında çok fark göstermiyor ancak gevşek hedef anne ve bebekler için daha kötü olabilir. Ancak, araştırmalar küçük ve kanıtlar zayıf olduğundan gebelik öncesinde diyabeti olan kadınlar için en iyi kan şekeri hedefleri henüz bilinmiyor.

Kaynak

Middleton P, Crowther CA, Simmonds L. Different intensities of glycaemic control for pregnant women with pre-existing diabetes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD008540. DOI: 10.1002/14651858.CD008540.pub4

Orijinal özet için: Diyabetlide Gebelik Öncesi Kan Şekeri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar