Çocuk Cinsel İstismarını Önlemek İçin Okul Temelli Programlar


Sanatçı: Kathryn Chan / Wikimedia Commons

Sessizliği Boz: Çocuk cinsel istismarına son

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve derleme sorusu

Çocuk cinsel istismarını önlemek için okul temelli eğitim programlarına bazı ülkelerde geniş çapta yerleşim sağlandı. Bu programların aşağıdaki alanlarda etkinliğine dair kanıtları gözden geçirdik:

  1. Önleyici davranışta çocukların becerisi,

  2. Cinsel istismarı önleme kavramları hakkında çocuğun bilgisi,

  3. Çocuğun koruyucu davranışları zamanla muhafaza etmesi,

  4. Çocuğun bilgisini zamanla muhafaza etmesi,

  5. Programa katılım nedeniyle ebeveyn veya çocuğun anksiyete veya korkusu,

  6. Programlar esnasında veya sonrasında, güncel veya eski cinsel istismarın açıklanması.

Kanıtlar 2014 Eylülüne kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye ABD, Kanada, Çin, Almanya, İspanya, Tayvan ve Türkiye’de ilkokullar ve liselerde toplam 5802 katılımcı üzerine yürütülmüş 24 çalışma dahil edildi.

Müdahalelerin süresi 45 dakikalık tek seansla, birbirini izleyen günlerde 20 dakikalık sekiz seans arasında değişkendi. Çok çeşitli programlar kullanılmakla beraber içeriklerinde güvenlik kurallarının öğretilmesi, bedene sahip çıkma, vücudun özel kısımları, dokunma tiplerini ayırabilme ve sır tipleri ve kime anlatabileceği gibi olağan olarak rastlanan birçok element mevcuttu.

Programların aktarım biçimleri içinde filmler, video ya da DVD’ler, tiyatro oyunları ve multimedya sunumları mevcuttu. Başka kaynaklar olarak şarkılar, kuklalar, karikatürler ve boyama kitapları kullanıldı. Aktarımda; provalar, pratik, rol oynama, tartışma ve geri besleme gibi öğretme metotları kullanıldı.

Ana sonuçlar

Bu derlemede okul temelli cinsel istismar önleme programlarının; katılımcıların önleyici davranıştaki becerilerini ve cinsel istismar önleme kavramları bilgisini (anketler veya vinyetlerle ölçüldüğü şekilde) artırmada etkili olduğuna dair kanıtlar bulundu. Bilgi kazanımları (anketle ölçüldü) hem müdahale hem de kontrol gruplarında 1- 6 ay arası sürede anlamlı bir kayba uğramadı.

Zarar anlamında, programların anksiyete ya da korkusunu artırdığı ya da azalttığı yönüne kanıt bulunmadı. Çocuk cinsel istismarı önleme programı uygulanan çocuklarda kötüye kullanımı açıklama ihtimali katılmayanlara göre daha yüksekti ancak analiz, katılımcıları sınıflar ya da okullara göre gruplamayı açıklamak için ayarlandığında bu etki hakkında güvenimiz azaldı. Çalışmalarda henüz; programın katılımcılarda cinsel istismar insidens ya da prevalansını (ya da ikisi) azaltma anlamında uzun vadeli faydaları yeterince ölçülmedi.

Kanıt kalitesi

Meta analizlere dahil edilen tüm sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi orta derecedeydi. Çalışma kalitesi derlenen çalışmaların yarısında bilgi toplama metotlarının optimalin altında kalması ve uygun olmayan veri analizleri nedeniyle bozuldu.

Kaynak

Walsh K, Zwi K, Woolfenden S, Shlonsky A. School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD004380. DOI: 10.1002/14651858.CD004380.pub3

Orijinal özet için: İstismardan Korunma

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar