Cerrahi Uygulanan Hastalarda Postop Komplikasyonlardan Kaçınmak ve Konforu Artırmak İçin Vücudun Isı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Cerrahiye giren erişkinlerde vücut temperatüründe istenmeyen düşmenin neden olduğu komplikasyonları önlemek için ciltten ısı transferi yoluyla vücudu ısıtmanın etkilerini derledik.

Arka plan

Sedatifler ve anestezi temperatür regülasyonu cevaplarıyla etkileşir ve cerrahi esnasında ve sonrasında planlanmayan hipotermiye neden olabilir.

Ameliyathanelerde geniş cilt yüzeylerinin uzun süre düşük temperatüre maruz kalması da buna katkı sağlar. Hipotermi toparlanma sürecini rahatsız hale getirir, hastalar üşüyerek ve titremeyle uyanır. Bu soğuğa karşı vücutta ısı üretimini artırmaya yönelik irade dışı bir cevaptır.

Hipotermi enfeksiyonlar ve yara komplikasyonları, kalp ve dolaşım komplikasyonları, aşırı kanama ve daha fazla transfüzyon gereksinimi gibi istenmeyen olaylarla ilişkili olabilir.

Bu istenmeyen hipotermiden kaçınmak için cerrahiden hemen önce, cerrahi esnasında ya da her ikisinde hastaya cilt yoluyla ısı transfer eden çeşitli tipte aktif ısıtma sistemleri kullanılır.

Çalışma özellikleri

Derlememize toplam 5438 hasta üzerinde yürütülmüş 67 randomize kontrollü araştırma dahil edildi. Araştırmalara her tipte cerrahi uygulanan her yaştan ve her iki cinsten hastalar dahil edildi. Kanıtlar 2015 Ocağına kadar yayınlanan çalışmalardan sağlandı. 45 araştırmada ısıtma sistemi kontrol müdahalesine karşı kıyaslandı, 18’inde çeşitli tipte ısıtma sistemleri, 10’unda da aynı ısıtma sisteminin farklı modaliteleri kıyaslandı. En sık basınçlı havayla ısıtma sistemi çalışıldı.

Ana sonuçlar

Aktif ısıtma hastaya bazı faydalı klinik etkiler gösterdi. Kalp ve dolaşım sisteminde önemli hastalığı olan hastalarda bu sistemde majör komplikasyon riskini azalttı, ancak kanıtlar karar verdirici olamadı.

Aktif ısıtma cerrahi yaralarda komplikasyon ve enfeksiyon oranını düşürdü. Bu etki abdominal cerrahi uygulanan oldukça büyük iki araştırmada gösterildi; bir çalışmada basınçlı hava ile ısıtma sadece ameliyat öncesinde, ikincisinde operasyon sırasında uygulandı.

Aktif ısıtma sağlanan hastalarda postop üşüme ve titreme riski kontrole kıyasla 1/3 oldu (29 araştırma, 1922 hasta).

Hastalarda termal konfor kontrol müdahalesine kıyasla arttı (10 araştırma 700 hasta). Öte yandan ısıtma ölüm, kan kaybı ve kan transfüzyon gereksinimi risklerinde az ya da hiç fark yaratmadı. Öldürücü olmayan kalp krizleri, anksiyete ve ağrıda, kontrol grubundaki hastalara kıyasla fark bulmadık.

Derlenen araştırmalar hangi ısıtma sisteminin daha iyi olduğunu belirlememize izin vermiyor. Ancak kayırma hatası riski düşük bir araştırma, büyük karın cerrahisine giren hastalarda sistemik ısıtma ameliyat öncesi periyoda uzatıldığında sonuçların daha iyi olduğunu gösterdi.

Çalışma bildirilerinden ters etkilerle ilgili ancak kısıtlı miktarda bilgi alabildik. Bazı çalışmalarda ters etki olmadığı bildirildi.

Kanıt kalitesi

Cerrahi yara enfeksiyonları ve kalp-dolaşım komplikasyonlarıyla ilgili kanıtların kalitesi düşüktü. Bunun nedeni bu sonuçların az sayıda görülmesi ve kayırma hatası riski düşük olsa da çok az araştırmada bildirilmesidir.

Hastalar uygulanan değişik zorluk ve sürede cerrahi tipi, anestezi tipi, hasta yaşı, hastalıklarının şiddeti ve başka hastalıklar açısından çeşitliydi.

Araştırmalar uzun sürmedi bu da klinik etkilerin tespitini zorlaştırdı.

Bu sonuçlar bu derlemede değerlendirmediğimiz başka bakım komponentlerinden de kuvvetle etkilendi. Bazı çalışmalarda tek bir müdahale uygulanırken bazılarında iki veya fazla müdahale kombine edildi ve/veya başka pasif ısıtma metotları eklendi. Kontrol grupları her zaman aktif ısıtma yapılmayan “saf kontrol” olmadı, bazen de hastalara olağan bakımın bir parçası olarak başka bir müdahale de yapıldı. Tüm bu nedenler, çalışmalardaki bazı sonuçlarda gözlemlediğimiz değişkenliği açıklayabilir. Halen hipotermi riski hakkında yaygın bir farkındalık bulunduğundan kontrol gruplarında temperatür daha sıkı kontrol edilmiş de olabilir.

Yazarların kararı

Basınçlı hava ile ısıtmanın en azından karın cerrahisi uygulanan hastalarda cerrahi yara enfeksiyonu ve komplikasyon oranında azalma anlamında, aktif ısıtma olmamasına kıyasla faydalı bir etkisi var görünüyor.

Kanıtlar bir çalışma ile sınırlı olsa da ciddi kalp damar hastalığı olanlarda majör kardiyovasküler komplikasyonlar üzerine de faydalı etkisi var.

Araştırmalar arasında yüksek heterojenite bulunmakla beraber hasta konforunu da iyileştiriyor.

Kan kaybı üzerindeki etki istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte bu fark transfüzyonlarda anlamlı bir azalmaya yansımıyor. Yine bu sonuç için araştırmalar arasında yüksek heterojenite gördük. Bu nedenle kan kaybının klinik alakası sorgulanabilir.

Elektrik veya rezistans bazlı ısıtma sistemleri ile üşüme-titreme üzerine aynı yönde faydalı bir etkiye dair biraz kanıt olmakla beraber, başka tip aktif vücut yüzeyi ısıtmalarına dair kanıtlar az.

Bazı kanıtlar sistemik ısıtmayı peroperatif döneme uzatmanın sadece cerrahi sırasında uygulamadan daha faydalı olabileceğini gösteriyor.

Aktif vücut yüzeyi ısıtma sistemlerinin hastalara ciddi bir risk getirdiğini gösteren hiç bir şey yok.

Aktif vücut yüzeyi ısıtması ile temperatürden başka sonuç ölçütlerinde klinik ilişkin faydalı bir etki gözlenmesindeki güçlük çoğu çalışmalarda, hipotermiden korunmak için rutin ek müdahale olarak yerleşik prosedürlerin eş zamanlı olarak uygulanması, başka fizyolojik mekanizmalara dayanan pasif ve aktif ısıtma sistemleri (örneğin yıkama sıvıları veya gazla ısıtma) kullanılması ve olağan bakımla kıyaslanan çalışma bağlamında temperatürün daha sıkı kontrolü ile açıklanabilir. Bunlar kontrol grubundaki katılımcılara faydalı etki sağlayarak aktif vücut yüzeyi ısıtmanın net faydasının olduğundan az hesaplanmasına yol açmış olabilir.

Kaynak

Madrid E, Urrútia G, Roqué i Figuls M, Pardo-Hernandez H, Campos J, Paniagua P, Maestre L, Alonso-Coello P. Active body surface warming systems for preventing complications caused by inadvertent perioperative hypothermia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD009016. DOI: 10.1002/14651858.CD009016.pub2

Orijinal özet için: Postop Isıtma

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar