Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Neden Olduğu Peptik Ülserli Hastalarda Antibiyotikler


Foto: AJ Cann / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Helikobakter pilori enfeksiyonu olan hastalarda peptik üser tedavisinde antibiyotikler faydalı mı?

Arka plan

Peptik ülsere mide ve duodenum iç tabakasını tahrip eden asidik mide sıvıları neden olur. Bu ağrı, hazımsızlık ve bazen kanamaya neden olur. İyileşmeden sonra özellikle de hasta H. Pilori ile enfekte ise nüks edebilir. H. Pilori enfeksiyonu tedavi edilmedikçe hayat boyu sürer. Çoğu peptik ülsere H. Pilori neden olur. Peptik ülserli hastaların tedavisinde verilen ilaçların bir parçası olarak antibiyotiklerle H. Pilori’yi eradike etmenin tedavi verilmemesi ya da başka tedavilere kıyasla faydalı olup olmadığı belirsizdir. Bu derleme 2006 yılında yayınlanan Cochrane derlemesinin güncellemesidir.

Çalışma özellikleri

Bu derleme için 55 araştırmadan bilgi sağlandı. 34 çalışmada duodenal ülserde H. pilori eradikasyon tedavisi + ülser iyileştirici ilaçlar, yalnız başına iyileştirici ilaçlar verilmesine karşı kıyaslandı.

2 çalışmada duodenal ülseri iyileştirmek için H. pilori eradikasyon tedavisi, tedavi verilmemesine karşı kıyaslandı.

15 çalışmada mide ülserinde H. pilori eradikasyon tedavisi + ülser iyileştirici ilaçlar yalnız başına ülser iyileştirici ilaçlar verilmesine karşı kıyaslandı.

Üç çalışmada peptik ülserde (mide ve duodenum) H. pilori eradikasyon tedavisi + ülser iyileştirici ilaçlar, yalnız başına ülser iyileştirici ilaçlar verilmesine karşı kıyaslandı.

Bir çalışmada peptik ülserde (mide ve duodenum) H. Pilori eradikasyon tedavisi tedavi verilmemesine karşı kıyaslandı.

4 çalışmada ilk ülser iyileştikten sonra duodenal ülserin nüks etmesini önlemede H. Pilori eradikasyon tedavisi ülser iyileştirici ilaçlara karşı kıyaslandı.

27 çalışmada H. Pilori eradikasyon tedavisi ilk ülser iyileştikten sonra duodenal ülserin nüks etmesini önlemede tedavi verilmemesine karşı kıyaslandı.

12 çalışmada H. Pilori eradikasyon tedavisi ilk ülser iyileştikten sonra mide ülserinin nüks etmesini önlemede tedavi verilmemesine karşı kıyaslandı, bir çalışmada da H. Pilori eradikasyon tedavisi ilk peptik ülserin (mide ve duodenum) iyileşmesinden sonra nüks etmesini önlemede tedavi verilmemesine karşı kıyaslandı.

4 çalışmada H. Pilori eradikasyon tedavisi + ülser iyileştirici ilaçlar peptik ülserin belirtilerinin giderilmesinde kıyaslama rejimiyle karşılaştırıldı.

H. pilori eradikasyon tedavisini; mide ülserinin iyileşmesinde tedavi verilmemesine,

ilk ülser iyileştikten sonra mide ülserinin nüksünü önlemede idame tedavisi olarak ülser iyileştirici ilaçlara karşı veya peptik ülserde H. pilori eradikasyon tedavisi + ülser iyileştiren ilaçları tedavi verilmemesi ya da H. pilori eradikasyon tedavisi + ülser iyileştirici ilaçları tedavi verilmemesine ya da ülser iyileştirici ilaçlar karşı kıyaslayan çalışma bulunmadı. Bazı araştırmalarda birden fazla kıyaslama hakkında bilgi sağlandı. Kanıtlar 2016 Martına kadar günceldir.

Ana sonuçlar

H. pilori-pozitif duodenal ülserli hastalarda tek başına ülser iyileştiren ilaçlara ya da tedavi verilmemesine kıyasla tedaviye 1 ya da iki haftalık H. Pilori eradikasyon kürü eklenmesi ülser iyileşmesini hızlandırır.

H. pilori eradikasyon tedavisi duodenal ve gastrik ülserin nüksünü önlemede de tedavi verilmemesine kıyasla etkilidir.

Halen H. Pilori eradikasyon tedavisinin; mide ülserli hastalarda ülser iyileştiren ilaçlara kıyasla etkili bir tedavi olduğu veya duodenal ülserin nüksünü önlemede etkili olduğuna dair kanıt bulunmuyor. Ancak son iki kıyaslamada derlenen çalışma sayısının az olması nedeniyle mide ülserlerinin akut iyileşmesinde tedavi verilmemesine karşı ve duodenal ülserlerin nüksünü önlemede ülser iyileştiren ilaçlara karşı ciddi fayda ve zararları da dışlanamıyor.

Kanıt kalitesi

Çoğu çalışmaların tasarımındaki hatalar nedeniyle kanıt kalitesi düşükle çok düşük arasındaydı. Bundan dolayı sonuçlarda çok miktarda belirsizlik bulunuyor.

Kaynak

Ford AC, Gurusamy K, Delaney B, Forman D, Moayyedi P. Eradication therapy for peptic ulcer disease in -positive people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD003840. DOI: 10.1002/14651858.CD003840.pub5

Orijinal özet için: Ülserde Antibiyotik

Tüm metin için: Tıbbi Özet ve Tüm Metin

Son Paylaşımlar