Provoke Olmayan İlk Nöbette Plaseboya, Gecikmeli Tedaviye Veya Tedavi Yapılmamasına Karşı Hemen Anti

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İlk nöbetin ardından anti-epileptik ilaç tedavi hala tartışmalı bir konudur. Bu derlemede hemen tedaviye başlamanın; nöbet nüksü, nöbetlerin remisyonu, yan etkiler ve mortaliteye etkilerini kontrole karşı kıyasladık. Kanıtlar 13 Ekim 2015 tarihine kadar güncel.

Metot

Literatür taramamızda, provoke olmayan, herhangi bir tipte ilk nöbetini geçiren çocuklar, erişkinler ya da karışık grup hastalarda yapılmış 6 araştırmaya ait 9 yayın belirledik. Bu araştırmalarda ilk nöbetten hemen sonra verilen anti-epileptik tedavi, tedaviyi geciktirmeye, plaseboya ya da tedavi verilmemesine karşı kıyaslandı.

Sonuçlar

Hemen tedaviye randomize edilen hastalarda, bir yılda ve beş yılda nöbetin nüks etme ihtimali kontrole kıyasla daha düşük (yüksek kalitede kanıt) ve beş yıl nöbetlerden remisyon sağlanma ihtimali daha fazlaydı (yüksek kalitede kanıt).

Hemen tedavi ilk nöbetten sonra toplam mortaliteye katkı yapmadı (yüksek kalitede kanıt) ancak ilk nöbetten sonra başlanan tedaviyle birlikte ters olay riski anlamlı derecede daha yüksekti. Derlenen çalışmalarda değişken sonuç raporlanması nedeniyle yan etkilerle ilgili kanıtların kalitesi ortayla düşük arasındaydı. Hemen tedavinin gecikmeli tedaviye göre daha fazla yan etkiyle sonuçlandığına dair orta kalitede kanıt var. Ancak hemen tedaviyle birlikte plasebo ya da tedavi yapılmamasına kıyasla daha fazla yan etki olup olmadığı belirsiz.

Sonuç

Sonuç olarak provoke olmayan ilk nöbetin tedaviye alınması nüks riskini azaltır görünüyor ancak epilepsinin uzun vadeli prognozunu etkilemiyor. Bunun yanında, tedavinin daha fazla yan etki riski var görünüyor. Provoke olmayan ilk nöbetin tedaviye alınması kararının kişiselleştirilmesi ve klinik, yasal ve sosyo-kültürel faktörleri temel alması gerekiyor.

Kaynak

Leone MA, Giussani G, Nolan SJ, Marson AG, Beghi E. Immediate antiepileptic drug treatment, versus placebo, deferred, or no treatment for first unprovoked seizure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD007144. DOI: 10.1002/14651858.CD007144.pub2

Orijinal özet için: Provoke Olmayan İlk Nöbet

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar