Ön Çapraz Bağ Yırtıklarının Tedavisinde Konservatif Tedaviye Karşı Cerrahi Tedavi

Cochrane derleme özeti

Dizde ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtılması genç aktif insanlarda olağan rastlanan bir yaralanmadır. Sıklıkla dizde stabilite bozulmasına neden olur ve dizde, daha fazla hasar (mesela menisküslerde) riski artar. Sporcularda ÖÇB yaralanmaları sıklıkla cerrahi olarak tedavi edilir. Cerrahide genellikle, yırtılan bağ çıkarılıp yerine dizin başka yerinden sağlanan bir tendon grefti konarak ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılır. Bu yaralanmalarda konservatif (cerrahi olmayan) tedavi de kullanılır. Bu çoğunlukla kuvvet ve dengeyi iyileştirmeyi hedefleyen egzersizleri de içeren ilerleyici bir rehabilitasyon programı şeklindedir. ÖÇB yırtıklarının tedavisinde konservatif tedaviye karşı cerrahi tedavinin etkilerini değerlendirmeyi hedefledik.

ÖÇB yırtıklarında cerrahi ve konservatif müdahaleleri kıyaslayan çalışmalar için 18 Ocak 2016 tarihine kadar sistematik literatür araştırması yaptık. Bu derlemede ÖÇB yırtılması olan 121 genç aktif erişkin üzerinde yürütülmüş bir aylık bir çalışma belirledik. Çalışmada cerrahi (rekonstrüksiyon ve izleyerek yapılandırılmış rehabilitasyon) konservatif tedavi (sadece yapılandırılmış rehabilitasyon ile karşılaştırıldı.

Çalışma sonunda iki ve beş yılda hasta tarafından beyan edilen diz işlevi skorlarında cerrahi ve konservatif tedaviler arasında fark bulunmadı. Çalışmada her iki grupta katılımcılardaki herhangi bir tipte ciddi veya ciddi olmayan komplikasyonların sayısı bildirmedi. Ancak cerrahi ile ilgili komplikasyon olarak cerrahi grubunda üç greft rüptürü ve konservatif tedavi grubunda diz instabilitesi bildirildi.

Konservatif gruptaki 59 katılımcıdan 23’üne iki yıl içinde ya ÖÇB rekonstrüksiyonu ya da menisküs yırtığı tamiri yapıldı ve 30’una 5 yıl içinde cerrahi uygulandı. İki grupta benzer sayıda katılımcıya beş yıl içinde diz mensiküs yaralanmaları için cerrahi tedavi yapıldığına dair bazı kanıtlar bulundu.

Cerrahi grupta daha fazla sayıda katılımcıda diz hasarı olduğuna dair düşük kalitede kanıt bulundu, bu osteoartrit gelişim riskinin daha fazla olacağı anlamına gelebilir

Elde sadece bir çalışmadan sağlanan veriler bulunması kanıt kalitesini sınırladı. Ayrıca çalışmada klinisyenler ve katılımcılar körlenmediği için kayırma hatası riski de yüksekti. Genel olarak kanıt kalitesi düşük olup bu, çalışma bulgularından emin olamadığımız anlamına gelir ve yapılacak başka çalışmalar kararlarımızı değiştirecek kanıtlar sağlayabilir.

Akut ÖÇB yırtığı tedavisi gören genç aktif erişkinlerde, 2 ve 5 yıl sonrasında diz işlevinde hasta tarafından beyan edilen sonuçlarda, cerrahi ve konservatif tedavi arasında fark bulamadık. Ancak çok sayıda katılımcıda yapılandırılmış rehabilitasyondan sonra dizde instabilite vardı ve sonradan cerrahiye gerekti.

Akut ÖÇB yırtılması olan erişkinlerde yaralanmadan sonraki iki yıl ve beş yılda, hasta tarafından beyan edilen sonuçlarda cerrahi tedavi ve konservatif tedavi arasında fark olmadığına dair düşük kalitede kanıt bulduk. Ancak bu bulgular, rehabilitasyondan sonra birçok hastanın semptomatik kaldığı ve sonradan ÖÇB rekonstrüksiyon cerrahisine karar verdikleri bağlamı içinde görülmelidir. Belirlediğimiz süregiden iki araştırma dahil ileride yapılacak çalışmalar, genç aktif erişkin popülasyonda yürütülen bir küçük çalışmadan sağlanan mevcut kanıtlardaki kısıtlamaların yeniden ele alınmasında katkı sağlayabilir.

Kaynak

Monk A Paul, Davies LJ, Hopewell S, Harris K, Beard DJ, Price AJ. Surgical versus conservative interventions for treating anterior cruciate ligament injuries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011166. DOI: 10.1002/14651858.CD011166.pub2

Orijinal özet için: ÖÇB’de Cerrahiye Karşı Konservatif

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv