Diyaliz Hastalarında Homosistein Düzeylerini Düşürmek İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İleri böbrek hastalarında sıklıkla en olağan ölüm nedenlerinden biri olarak kalp hastalığı gelişir. Bu hastalarda bir amino asit olan homosisteinin kan düzeyinde artış kalp hastalığı için risk faktörüdür. Homosistein düzeyini düşüren tedavilere (örneğin folik asit, B6 ve B12 vitaminleri) sıklıkla başvurulur ancak kullanımlarının fayda ve zararları belirsizdir. Diyalize giren ileri böbrek hastalarında homosistein düşüren tedavilerin fayda ve zararlarını değerlendirmeyi hedefledik.

Çalışma özellikleri

2018’da yaptığımız bir literatür araştırmasında 48 – 65 yaş arası toplam 2452 hasta üzerinde yürütülmüş 6 randomize kontrollü araştırma belirleyerek analize aldık.

Önemli sonuçlar

Diyalize giren ileri böbrek hastalarında homosistein düzeyini düşüren tedavilerin kalp sağlığına faydası olmadığını bulduk. Bu tedaviler kalp hastalığı ile ilişkili ölüm oranlarında herhangi bir iyileşme sağlayamadı. Bununla birlikte homosistein düşürücü tedaviler genel olarak iyi tolere edildi ve yan etki profili hafif bulundu.

Kanıt kalitesi

Çalışmalar genel olarak yüksek kaliteli olarak değerlendirildi.

Kaynak

Nigwekar SU, Kang A, Zoungas S, Cass A, Gallagher MP, Kulshrestha S, Navaneethan SD, Perkovic V, Strippoli GFM, Jardine MJ. Interventions for lowering plasma homocysteine levels in dialysis patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD004683. DOI: 10.1002/14651858.CD004683.pub4

Orijinal özet için: Diyalizde Homosistein Düşürme

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv