Magnezyum Sülfat İnfüzyonu Akut Astımlı Çocuklarda Hastaneye Yatış İhtiyacını Azaltır mı?


Foto: lamazone / Flickr

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Birçok çocuk yaşamı tehdit eden astım atakları yaşar ve hastane acillerinde tedaviye ihtiyaç duyar. Bazı ulusal ve uluslararası astım tedavi rehberleri astım atağı geçiren ve başka tedavilere iyi cevap vermeyen çocuklara magnezyum sülfat (İV MgSO4) infüzyonu verilmesini tavsiye ediyor. Bunun erişkinlerde hastaneye yatış gereksinimini azalttığı gösterildi ancak çocuklarda güvenli ve benzer derecede etkili olup olmadığı belirsizdir.

Çalışma özellikleri

Dğer tedaviler (genellikle inhaler bronkodilatörler, steroidler ve bazen oksijen) atağı geçirmediğinde MgSO4 infüzyonunu plasebo ile karşılaştıran beş çalışma bulduk. Bu beş çalışmaya toplam 182 çocuk dâhil edildi. Sadece üç çalışmada en ilgilendiğimiz sonuç olan “hastaneye yatış gereği” raporlandı. Çalışmalar 1996 – 2000 yılları arasında yayınlanmış olup 2016 Şubatındaki araştırmamızda bulabildiğimiz en güncel olanlardı.

Ana sonuçlar ve kanıt kalitesi

Plaseboya kıyasla MgSO4 infüzyonu alan çocuklardan daha azının hastaneye yatışı gerekti. Aslında MgSO4 ile tedavi edilen her beş çocuk başına bir hastaneye yatış önlendi. Ancak derlenen çalışmalar küçüktü, ana analize sadece 115 çocuk alındı ve sonuçlar değişkendi; bu nedenle fayda ve zararlardan kesinlikle emin olamıyoruz. Çok az çalışma olduğu için hastaneye yatışlarda azalmanın yaşla, astım alevlenmesinin şiddetiyle ilişkisi hakkında veya verilen diğer ilaçlarda bir fark yaratıp yaratmadığı hakkında konuşamıyoruz. MgSO4 verildiğinde bir zarar raporlanmadı. Bu yüzden derleme çocuklarda MgSO4 kullanımını destekliyor ancak bu kullanıma dair kanıtların çok zayıf olduğu bilinmelidir.

Kaynak

Griffiths B, Kew KM. Intravenous magnesium sulfate for treating children with acute asthma in the emergency department. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011050. DOI: 10.1002/14651858.CD011050.pub2

Orijinal özet için: Astımda Mg Sülfat

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv