Obes Erişkinlerde Kilo verme ve Kilo İdamesi İçin Yeşil Çay


Cochrane derleme özeti

Yaşil çayın birçok maksatla kullanımının uzun bir geçmişi var, bunlardan biri de fazla kilolu kişilerde kilo verme ve kilo kaybını sürdürmede yardımcı olarak kullanımıdır. Kişinin enerji çıktısını artırabildiğine inanılan yeşil çayın kilo verme ürünleri, çay poşeti ve kaynar su ile hazırlanan tipik bir yeşil çay içeceğinden çok daha yüksek konsantrasyonda maddeler içerir.

Bu derlemede 15 kilo verme araştırması ve üç tane kilo kaybı muhafaza çalışması incelendi. Bunlarda bir gruba bir çeşit yeşil çay preparatı verilerek sonuçlar bir kontrol grubuyla kıyaslandı. Grupların çay preparatı ya da kontrol maddesi aldıklarından haberleri olmadı. Süresi 12 – 13 hafta arasında değişen araştırmalarda toplam 1945 katılımcı çalışmayı tamamladı. Özetle yeşil çay preparatı alan kişilerde görülen kilo kaybı istatistiksel yönden anlamlı olmayıp çok küçüktü ve klinik açıdan önemli olması muhtemel değildir. Kiloda azalmayı ölçmek için başka yollar (vücut kitle indeksi, bel çevresi) kullanan çalışmalarda benzer sonuçlar bulundu. Yeşil çay preparatlarının kiloyu muhafazada etkisini inceleyen çalışmalar da bir kontrol preparatı kullanımına kıyasla herhangi bir fayda göstermedi.

Bulantı, kabızlık, karın ağrısı ve tansiyon yükselmesi gibi çoğu yan etkinin hafif orta arası şiddette olduğu ve yeşil çay ya da kontrol müdahalesi ile ilişkisiz olduğu yargısına varıldı. Ters etkiler hastaneye yatış gerektirebilmekle beraber ölüm bildirilmedi. Bir çalışmada katılımcılara yeme konusundaki tutumları hakkında sorular sorularak sağlıkla ilgili yaşam kalitesi araştırıldı. 9 çalışmada katılımcının yeşil çay preparatına uyumu izlendi. Çalışmalarda yeşil çay preparatlarının morbidite, maliyetler ve hasta tatminine etkileri hakkında bilgi rapor edilmedi.

Kaynak

Jurgens TM, Whelan AM, Killian L, Doucette S, Kirk S, Foy E. Green tea for weight loss and weight maintenance in overweight or obese adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD008650. DOI: 10.1002/14651858.CD008650.pub2

Orijinal özet için: Kilo Vermede Yeşil Çay

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv