Yemek Borusu Kanserinde Cerrahi Tedaviye Karşı Cerrahi Dışı Tedavi


Foto: Hellerhoff / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Özofagus (yemek borusu) kanserli hastalarda cerrahi dışı tedavi cerrahiye eşdeğer midir?

Arka plan

Özofagus kanseri dünyada kanserle ilişkili ölümlerin en sık görülen altıncı sıradaki nedenidir ve daha da sıklaşıyor. Tedavi ve sürvi kanserin yaygınlığına bağlıdır. Kanser yemek borusunda sınırlı ve hastanın durumu büyük ameliyata girmeye uygunsa halen tavsiye edilen tedavi özofagusun cerrahi olarak çıkarılmasıdır (özofajektomi). Bazı hastalarda cerrahi tedaviye ek olarak kemoterapi ve radyoterapi verilebilir. Kemoterapi, radyoterapi veya ikisi birden (kemo-radyoterapi) cerrahi olmadan da verilebilir ancak güncel olarak bunlar sadece genel durumları nedeniyle büyük ameliyata uygun olmayan hastalar için tavsiye ediliyor. Kemo-radyoterapi başlı başına şiddetli böbrek hasarı, enfeksiyon ve kusma gibi yan etkilere neden olabilir ancak özofajektomiden daha az invaziftir hastanede kalış süresini kısaltabilir ve ölüm riski azdır. Özofajektominin cerrahi yerinde enfeksiyon, özofagusun kesilip birleştirildiği yerde daralma ve doku yıkımı, pnömoni ve yutma güçlüğü gibi ciddi potansiyel yan etkileri vardır. Özellikle küçük merkezlerde yapıldığında ölüm oranı da yüksek olabilir. Kanserin tedavisinde cerrahi dışı tedavinin ameliyat kadar etkili olup olamayacağı belirsizdir.

Çalışma özellikleri

Bu Cochrane derlemesinin kriterlerini sekiz çalışma karşıladı, 7 çalışmadan bilgi sağlandı. Cerrahi dışı tedavi olarak beş çalışmada sadece kemo-radyoterapi, üç çalışmada sadece radyoterapi kullanıldı. Cerrahi dışı tedavi gören 510 ve cerrahi tedavi gören 604 olmak üzere toplam 1114 katılımcı bilgileri analize alındı. Tedavi gruplarına atanma kura ile yapıldı ve iki gruptaki katılımcıların benzerliği sağlandı. Çoğu çalışmaya cerrahi gerektiren durumları dışında sağlıklı olan hastalar alındı. Kanıtlar 4 Mart 2016’ya kadar günceldir.

Ana sonuçlar

En çok bilgi kemo-radyoterapiyi cerrahiyle kıyaslayan araştırmalardan sağlandı. Cerrahiye uygun özofagus kanserli hastalarda uzun vadede ölümlerde kemo-radyoterapi ile cerrahi arasında fark bulunmadı.

Cerrahiye uygun özofagus kanserli hastalarda radyoterapi ile cerrahiye kıyasla uzun vadede daha çok hasta öldü.

Uzun vadede kanser nüksü cerrahi dışı ve cerrahi tedavi arasında fark göstermedi.

Kısa vadede ölümlerde, üç ayda ciddi yan etki olan katılımcı oranında ve ozofagusta ve çevresinde kanser nüksü olan katılımcı oranında, cerrahi dışı ve cerrahi tedavi arasındaki fark çok belirsizdi.

Cerrahi dışı tedaviden sonraki dört hafta ve üç ay sonrası arasında sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (aktivite, günlük yaşam, sağlık, aile ve arkadaş desteği ve dış görünüm) daha yüksekti, ancak bu farkın hasta için anlamı belirsizdir.

Cerrahi dışı ve cerrahi tedavilerle orta vadede sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (tedaviden sonraki 3 ay iki yıl arası) belirsizdi.

Skuamöz hücreli kanser tipinde ve cerrahiye uygun hastalarda sadece kemo-radyoterapi, kısa ve uzun vadeli sürvi yönünden cerrahiye en azından eşdeğer göründü.

Adenokarsinoma tipinde kanserde sadece kemo-radyoterapinin cerrahiye karşı kıyaslanmasında daha çok belirsizlik vardı ve bu tip kanserde kemo-radyoterapinin kansere karşı anlamlı faydası ya da zararını reddedemiyoruz.

Kemo-radyoterapi tedavisinden sonra cerrahiye kıyasla daha çok insan ölüm öncesinde yutma güçlüğü yaşadı.

Yalnız başına radyoterapi cerrahiye kıyasla uzun vadede daha düşük sürviyle sonuçlandı (ölüm riskinde yaklaşık %40 artış). Hastalar için önemli sonuç ölçütlerini hesaplayan daha fazla iyi dizaynlı çalışma gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmaların küçük olması ve dizayn hataları nedeniyle kanıt kalitesi düşükle çok düşük arasıdır. Bundan dolayı sonuçlarla ilgili çok miktarda belirsizlik bulunuyor.

Kaynak

Best LMJ, Mughal M, Gurusamy K. Non-surgical versus surgical treatment for oesophageal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD011498. DOI: 10.1002/14651858.CD011498.pub2

Orijinal özet için: Özofagus Ca. Cerrahi ve Medikal

Tüm metin için: Tıbbi Özet ve Tüm Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv