Yemek Borusu Kanserinde Standart Açık Cerrahiye Karşı Laparoskopik Cerrahi


Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yemek borusu (özofagus) kanserinde abdominal cerrahiye karşı laparoskopik cerrahi ne durumdadır?

Arka plan

Özofagus’un büyük bölümü göğüs içindedir; diyafram içindeki bir boşluktan karın içine girer. Özofagus içinde sınırlı kalan tümörlerde cerrahi çıkarma (özofajektomi) tavsiye edilen tedavi yollarından biridir. Tömör karın ve/veya göğüs açılarak çıkarılır. Karın yoluyla çıkarılması trans-hiyatal özofajektomi adını alır. Abdominal cerrahi standart yolun yanı sıra laparoskopik olarak da yapılabilir. Özofagus kanserinin laparoskopik olarak çıkarılması (laparoskopik trans-hiyatal özofajektomi), yerleşik standart cerrahiye göre (açık trans-hiyatal özofajektomi) nispeten yeni bir prosedürdür. Vücudun başka kısımlarındaki girişimlerde laparoskopik cerrahinin komplikasyonlar ve hastanede kalış süresini açık cerrahiye kıyasla azalttığı gösterilmiş bulunuyor.

Ancak laparoskopik cerrahinin güvenliği ile ilgili endişeler sürüyor. İki prosedürden sonra görülen komplikasyonların birbirine göre durumu nasıldır? Laparoskopik cerrahi ile ameliyatta aynı miktarda kanserli doku çıkarılıp sağlam sınır dokuları sağlanabilir mi? Hastalar laparoskopik cerrahiden sonra daha hızlı ya da yavaş mı toparlanır. Tıbbi literatürde konu üzerine yapılmış araştırmaları tarayarak bu sorulara cevap aradık.

Çalışma özellikleri

Randomize kontrollü araştırmalar, eski ve yeni tedavilerin benzer durumdaki insanlara uygulandığını güvenceye aldığından bir tedavinin diğerine göre daha iyi olup olmadığını anlamak için en uygun çalışmalardır. Ancak bu konuya ilişkin RK araştırma bulamadık; laparoskopik ve açık cerrahiyi kıyaslayan, toplam 334 hasta üzerinde yürütülmüş 6 non-randomize çalışma bulduk. Çalışmalardan biri kullanabileceğimiz sonuçlar sağlamadı; bu derlemeye 151’ine laparoskopik, 175’ine açık cerrahi uygulanmış toplam 326 hasta üzerinde yürütülen 5 çalışmadan sağlanan bilgiler alındı. Çalışmaların dördünde hastane kayıtlarından geçmişe yönelik bilgiler, birinde yeni bilgiler toplandı. Genel olarak yeni bilgiler hastane kayıtlarından daha güvenilir bulundu.

Ana sonuçlar

Laparoskopik ve trans-hiyatal özofajektomi arasındaki farklar; kısa ve uzun vadede ölümler, majör komplikasyon görülen hasta yüzdesi, yeni bağlantı yerinde daralma, kısa ve uzun vadede kanser nüksü ve kan transfüzyonu gereken hasta oranında belirsiz bulundu.

Laparoskopik cerrahide herhangi bir komplikasyon görülen hasta oranı daha az ve ortalama hastanede kalış süresi daha kısaydı. İki grup arasında transfüze edilen kan miktarındaki fark net değildi. Hiç bir çalışmada cerrahiden sora yutma güçlüğü, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, normal aktiviteye ya da çalışmaya geri dönüş süresi raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok düşüktü. Bunun temel nedeni laparoskopik cerrahi uygulanan hastalarla açık cerrahi uygulananların benzer durumda olup olmadığının bilinmemesidir. Bu durum sonuçları güvenilmez kılıyor. Özofajektomide en iyi yöntem hakkında yüksek kalitede kanıt sağlamak için iyi dizayn edilmiş RK araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy K, Pallari E, Midya S, Mughal M. Laparoscopic versus open tranhiyatal oesophagectomy for oesophageal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD011390. DOI: 10.1002/14651858.CD011390.pub2

Orijinal özet için: Özofagus Ca. Ameliyatları

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus