Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu İçin Değişik Tipte İmplantlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu yapılan kadınlarda, çeşitli tipte meme implantlarının kısa ve uzun vadeli cerrahi komplikasyonlar, kozmetik sonuçlar, prosedürden tatmin ve yaşam kalitesine etkisini değerlendirdik.

Arka plan

Meme kanseri olan kadınların tahminen %28 – 60 kadarına mastektomi yapılır. Mastektomiden sonra kadınlar kişisel ihtiyacına göre, memenin doğal hissini veren uygun boy ve şekilde meme rekonstrüksiyonu seçeneklerini kullanabilir. Bu rekonstrüksiyon seçenekleri kalıtsal meme kanseri gelişme riski nedeniyle risk azaltıcı mastektomi olan artan sayıda kadın için de açıktır. Seçenekler arasında silikon dolgulu; salin dolgulu; anatomik şekilde ya da yuvarlak; sabit ya da değişken hacimde implantlar bulunur. Farklı tipte implantlarla cerrahi sonuçlar ve hasta tatmininin farklı olup olmadığını araştırdık.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2015 Temmuzuna kadar güncel. Farklı tipte meme implantlarıyla kısa ve uzun vadeli cerrahi komplikasyonlar (implant etrafında skar dokusu oluşumu ve implantı sıkıştırması - kapsüler kontraktür- ve implant rüptürü gibi), kozmetik sonuçlar, kadınını yaşam kalitesi ve tatmin duygusunu kıyaslayan araştırmaları derledik. 202 kadınla yapılan 5 randomize kontrollü araştırmadan 5 farklı kıyaslama için veri sağlandı: Düze karşı pürüzlü yüzey, birbirine karşı dolgu malzemeleri (saline karşı silikon ve saline karşı hidrojel), yuvarlağa karşı anatomik ve sabit hacme karşı değişken hacimli. 4 araştırmaya meme kanseri için mastektomi yapılan kadınlar, ikisine de koruyucu amaçla bilateral mastektomi yapılan kadınlar alındı.

İki çalışmanın yazarları çıkar çatışmaları olmadığını bildirdi, kalan üç çalışmada bu bilgi raporlanmadı. Üç çalışma araştırma kurumlarından fon sağladığını bildirirken üç çalışmada fon kaynağı raporlanmadı.

Anahtar sonuçlar

Sadece iki çalışmada implant tipleri arasında bizim istediğimiz sonuç ölçütlerindeki farklar raporlandı.

65 katılımcılı 1 araştırmada silikon dolgulu implantlarla salin dolgulu implantlar kıyaslandı ve salin dolguyla daha az kapsüler kontraktür olup daha fazla kadının rekonstrüksiyondan tatmin olduğunu gösterdi. Ancak salin dolgulu kadınların daha fazlasında tekrarlayan müdahaleler yapılması gerekti.

40 kadınla yapılan bir diğer araştırmada değişken hacimli implantlarla sabit hacimliler kıyaslandı ve sabit hacimli implantlarla birlikte tatmin düzeyinin anlamlı derecede daha yüksek ve reopoerasyon oranlarının daha az olduğu görüldü.

Kalan üç araştırmada 20 kadında pürüzlü ve düz yüzeyler, 41 kadında salin dolguya karşı PVP-hidrojel dolgu ve 36 kadında yuvarlağa karşı anatomik şekilli implant kıyaslamaları raporlandı ve kapsüler kontraktür, diğer kısa vadeli komplikasyonlar ve reoperasyon gibi sonuç ölçütlerinde fark olmadığı bildirildi.

Yeni jenerasyon silikon implantlarla eski versiyonları kıyaslayan çalışma bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Bulunan kanıtlar sınırlı olup meme rekonstrüksiyonu olan kadınların sadece ihmal edilebilir derecede küçük bir kısmı randomize kontrollü araştırmalarda çalışıldı. Kanıt kalitesi çok düşük ve belirlediğimiz tüm çalışmalarda büyük metodolojik kısıtlamalar vardı.

Son 20 yıldan fazladır birkaç milyon kadına meme rekonstrüksiyonu yapılmasına rağmen araştırma ve katılımcı sayısının düşük olması en iyi implant tipinin hangisi olduğu konusunda kesin sonuçlara varmamıza izin vermiyor. Kadınlar farklı implantlı rekonstrüksiyon seçeneklerinin riskleri ve komplikasyonları hakkında aydınlatılırken bu kanıt eksikliğinin tartışılması gerekir. Kadınların karar oluşturmada özgürlüğü için, daha fazla sayıda kadınla yapılan ve farklı tipte implantları kıyaslayan daha fazla araştırma yapılması gerekiyor

Kaynak

Rocco N, Rispoli C, Moja L, Amato B, Iannone L, Testa S, Spano A, Catanuto G, Accurso A, Nava MB. Different types of implants for reconstructive breast surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD010895. DOI: 10.1002/14651858.CD010895.pub2

Orijinal özet için: Meme İmplantları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv