Glokom Cerrahisinde Yara İyileşmesini Kontrol İçin Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü


Foto: Pedro A. Gomez Bastar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Trabekülektomi sonuçları için kontrol ya da mitomisin C’ye (MMC) karşı Anti-vasküler endotelyal büyüme faktörleri (Anti-VEGF) değerlendirildi.

Arka plan

Glokom filtrasyon cerrahisi, göz içi basıncını düşürmek için (GİB) göz duvarında bir drenaj deliği açılması olup genellikle ilaç ya da lazer müdahalesi ile göz içi basıncı yeterince düşürülemeyen glokom hastalarında başvurulur. Yara iyileşmesi esnasında oluşan skarlaşma girişimin başarısızlığına neden olabilir. Skar oluşmasının geriletmek için anti-VEGF ilaçlar önerildi. Bu derlemede anti VEGF ilaç kullanımının glokom cerrahisinde başarısızlık riskini azaltıp azaltmadığına dair kanıt olup olmadığı araştırılıyor. Tıbbi literatürde, trabekülektomide yara iyileşmesini kontrol etmek için subkonjuktival anti-VEGF enjeksiyonunun fayda ve zararlarını kontrol grubuna ya da MMC’ye karşı değerlendiren çalışmaları aradık.

Araştırma tarihleri

Kanıtlar 2015 Kasımına kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Derlemeye Hindistan, Türkiye, ABD ve ikisi İran’da yürütülen toplam 175 katılımcılı beş araştırma dahil edildi.

Bulduğumuz anti-VEGF’leri kontrol grubu ile kıyaslayan bir küçük çalışma primer sonuç ölçütümüze katkı sağlamadı: Cerrahi sonrası 12 ayda başarılı olan trabekülektomilerin oranı.

Dört çalışmada Anti-VEGF tedavisi MMC ile kıyaslandı, iki çalışmada 12 ayda GİB kontrolü ile ilgili bir veya birden fazla sonuç ölçütü (tam başarı, yeterli başarı veya ortalama GİB) raporlandı.

% 81.0 oranında tam başarı ile MMC kullanan hastalarda, anti-VEGF ajan kullanımı ile tam başarı oranının %37 ile %87.4 arasında olacağını düşündüren, anti VEGF ajanlarla tam başarı oranının azalmasıyla uyumlu düşük kalitede kanıt bulundu.

%95.2 oranında yeterli başarı ile MMC kullanan hastalarda, anti VEGF ajanlarla yeterli başarı oranının %82.9 ile %100 arasında olabileceğini ve arada fark olmadığını düşündüren orta kalitede kanıt bulundu.

Buna ek olarak anti VEGF ajanlarla ortalama GİB’in MMC’ye kıyasla 0.15 mm Hg ile 3.57 mm Hg arasında daha yüksek olduğuyla uyumlu ve etkinin hala belirsiz olduğuna dair düşük kalitede kanıt bulundu. Bu derlemede varılan karar trabekülektomi olan hastalarda subkonjunktival anti VEGF kullanımının GİB kontrolünde MMC kullanımına kıyasla etkisine dair hala belirsizlik olduğudur.

Kanıt kalitesi

Halen glokom cerrahisinde subkonjunktival anti VEGF enjeksiyonunu reddetmek ya da desteklemek için düşük kalitede yetersiz kanıt bulunuyor. Sürmekte olan birkaç çalışma var ve derlemenin güncellemelerine dahil edilecektir.

Kaynak

Cheng J, Cheng S, Wei R, Lu G. Anti-vascular endothelial growth factor for control of wound healing in glaucoma surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD009782. DOI: 10.1002/14651858.CD009782.pub2

Orijinal özet için: Glokom Op. Sonrası Anti-VEGF

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv