Sokak Çocukları ve Gençlerde Riskleri Azaltmak ve Topluma Katılımlarını Desteklemek İçin Müdahaleler


Foto: Spyros Petrogiannis / Flickr

Cochrane derleme özeti

Tüm dünyada milyonlarca çocuk ve gencin sokaklarda yaşadığı ve çalıştığı hesaplanıyor. Birçoğu koşullara karşı ciddi bir direnme gücü ve başa çıkma becerileri gösterir ancak risklere karşı hassasiyetleri de sürer. Onlara yaşamda en iyi şansı sağlayabilmek için riskleri azaltacak ve toplum ana akımına marjinal kalmalarını önleyecek hizmetler gerekiyor.

13 çalışmada tüm yüksek gelirli ülkelerde sokakla ilişkili çocuk ve gençleri destekleme hizmetleri gibi 19 müdahale titizlikle değerlendirildi. Çoğunda tedavi temelli hizmetler olağan sığınma yeri ve ayaktan ziyaret hizmetlerine karşı ya da başka terapötik/sağlık müdahalelerine karşı kıyaslandı. Bu çalışmalar içinde karışık sonuçlar bulduk ancak genel bulgular terapi alan ya da olağan hizmetler alanların benzer düzeyde fayda sağladığını düşündürüyor.

Gelecekte yapılacak çalışmalarda; en önemlisi düşük ve orta gelirli ülkelerde olağan ayaktan ya da sığınma hizmetlerinin faydaları mütalaa edilmeli ve sokakta yaşayan çocuk ve gençlere odaklanılmalıdır. Çalışmaların hiçbirine; birincil olarak yaşamlarını kazanmak için, savaş, göç ya da şehirleşme sonucu sokakta olabilecek olan düşük gelirli ülkelerdeki çocuklarla kıyaslanabilecek katılımcılar alınmadı. Derlemedeki kanıt kalitesine genel olarak düşük-orta arasında değer biçtik.

Kaynak

Coren E, Hossain R, Pardo Pardo J, Bakker B. Interventions for promoting reintegration and reducing harmful behaviour and lifestyles in street-connected children and young people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD009823. DOI: 10.1002/14651858.CD009823.pub3

Orijinal özet için: Sokak Çocukları

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv