Leprada Sinir Hasarı Tedavisinde Kortikosteroidler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Lepraya bağlı sinir hasarında kortikosteroidler etkili bir tedavi mi?

Arka plan

Lepra kronik bir enfeksiyon hastalığıdır. Neden olan bakteriler ciltte ve periferik sinirlerde hasar yapar. Bu hasar sinirin normal işlevini bozar ve malûliyete neden olur. Bu hasarın tedavisinde sıklıkla koritkosteroidler, özellikle prednizolon kullanılır ancak uzun dönemdeki etkileri belirsiz.

Çalışma özellikleri

Leprada sinir hasarı tedavisiyle ilgili klinik araştırma raporları için geniş literatür taraması yaptık. Derleme kriterlerine uyan, toplam 576 lepralı hastayla yapılmış 5 araştırma bulundu. İkisinde prendizolon plaseboyla kıyaslandı. Bunlardan birine 6 aydan kısa süreli hafif duyu kaybı olan 84 katılımcı; diğerine 6-24 ay süreyle anormal sinir işlevi olan hastalar alındı.

334 katılımcılı üçüncü bir araştırmada şiddetli tip 1 reaksiyonlarda 12 aylı süreli 3 kortikosteroid rejim kıyaslandı.

21 katılımcılı dördüncü araştırmada ulnar sinir hasarı olan hastalarda düşük doz prednizon rejimi yüksek dozla kıyaslandı.

42 katılımcılı beşinci araştırmada İV 6 aydan kısa sürdir tip 1 lepra reaksiyonlu veya sinir işlevi anormal olan metilprednizolon+oral oral prednizolon, İV salin ve oral prednizolona karşı kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

2 araştırmaya göre, 1 yılın sonunda prednizolon ya da plaseboyla tedavi edilen hastalar arasında, sinir işlevindeki iyileşmede önemli fark bulunmadı.

5 aylık düşük veya yüksek doz prednizolon rejimi alanlara kıyasla, 3 aylık prednizolon rejimi alan hastalardan daha çoğu tedaviye cevap vermedi ve fazladan steroid gerekti.

Kortikosteroidleri plaseboyla kıyaslayan araştırmalarda ve İV metilprednizolon ve oral prednizolonu, İV salin ve oral predinzolonla kıyaslayan araştırmada gruplar arasında ters etkilerde fark olmadığı bulundu.

Kanıt kalitesine ortadan düşüğe değer biçtik. Çalışmaların tasarım ve yürütümü iyi olsa da steroidlerin etkisini yakalamak için oldukça küçük olup hepsinde de ispatlanmış ölçütler kullanılmadı.

Kanıtlar 2015 Haziranına kadar güncel

Kaynak

Van Veen NHJ, Nicholls PG, Smith WS, Richardus J. Corticosteroids for treating nerve damage in leprosy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD005491. DOI: 10.1002/14651858.CD005491.pub3

Orijinal özet için: Leprada Sinir Hasarı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv