EGFR Mutasyonu Pozitif Küçük Hücre Dışı İlerlemiş Akciğer Kanserinde Birinci Seçenek Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Akciğer kanseri dünyadaki en sık kanser. Belirtileri az olduğundan tanıda genellikle yayılmış bulunur. Bu nedenle de ameliyat mümkün olmaz ve kemoterapi gerekir.

Akciğer kanserinin en sık görülen tipi küçük hücre dışı kanserdir (NSCLC). NSCLC hastalarının %10 ile 15 kadarında, epidermal büyüme faktörü reseptörü pozitif (EGFR M+) olan spesifik bir kanser bulunur. Bunda kanser hücrelerinde tümör büyümesini kontrol eden genlerde spesifik değişimler vardır. Bu derlemede EGFR M+ NSCLC hastalarını hedefleyen yeni tedavilerin etkisini araştırdık.

Amaç

Bu derleme EGFR M+ NSCLC’ye yönelik tedaviler verilen hastaların, standart kemoterapi alanlara göre daha uzun yaşayıp yaşamadığı ve yaşam kalitesinin daha iyi olup olmadığını anlamayı hedefliyor.

Çalışma özellikleri

EGFR’ye yönelik 4 ilaçla ilgili 19 araştırma bulduk: Erlotinib, geftinib, afatinib ve antikor setuksimab. Son literatür araştırması 2015 Haziranında yapıldı.

Sonuçlar

Sonuçlarımız erlotinib, geftinib ve afatinib verilen hastaların, en olağan olarak “sisplatin+başka bir ilaç” şeklinde yapılan standart kemoterapiye kıyasla kanser ilerlemeden önce daha uzun yaşadığını ve daha az yan etki olduğunu gösterdi. Ancak erlotinib, geftinib, afatinib alan hastalar standart kemoterapi alan hastalardan daha uzun yaşamadı.

Kemoterapiyle kombine setuksimab tedavisi, sade kemoterapiye kıyasla kanserin daha fazla yayılmasını geciktirmedi ve yaşamı uzatmadı.

Karar

Erlotinib, geftinib ve afatinib EGFR M+ akciğer kanserinin daha fazla yayılmasını geciktirdi ve yaşam kalitesini iyileştirdi, ancak yaşamı uzatmadı. Kemoterapiye ek setuksimab verilmesi bu tip kanseri kontrol etmede ve yaşamı uzatmada kemoterapiden daha iyi değil.

Kaynak

Greenhalgh J, Dwan K, Boland A, Bates V, Vecchio F, Dundar Y, Jain P, Green JA. First-line treatment of advanced epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation positive non-squamous non-small cell lung cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD010383. DOI: 10.1002/14651858.CD010383.pub2

Orijinal özet için: EGFR+ Akciğer Ca.

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv