Esansiyel Tremorda Alprazolam


Foto: Patrick Down / Flickr

Cochrane derleme özeti

Esansiyel tremor (ET) en sık görülen hareket hastalığıdır. Yaşam beklentisine etki anlamında iyi huylu olmakla beraber tipik olarak ilerleyicidir ve malüliyet potansiyeli taşır. Tedavi pimer olarak farmakolojik ajanlara dayanır (birinci seçenek tedavi olarak propranolol ve primidon) ve %25 – 55 arası hastada etkisiz olabilir. ET’de alprazolamın potansiyel olarak etkili olabileceği öne sürüldü. Bu derlemenin yazarları alprazolamın ET’li hastalarda etki ve emniyetini değerlendirmeye çalıştılar. Baş ve/veya ekstremite ET’sinden yakınan 24 hastada alprazolam ve plaseboyu karşılaştıran bir randomize kontrollü araştırma derlendi. Alprazolam tremor şiddetinde, yüksek oranda ters olayla birlikte olarak bir azalma sağladı. Ancak derlenen tek çalışma olması ve bu çalışmadaki bulunan birçok metodolojik kısıtlama belirtileri bu tedavinin risk/yarar profili hakkında sağlam kararlara varmamızı engelliyor. ET’li hastaların tedavisinde alprazolamın etkisinin konfirmasyonu ve uzun vadeli güvenliğinin hesaplanması için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Bruno E, Nicoletti A, Quattrocchi G, Filippini G, Zappia M, Colosimo C. Alprazolam for essential tremor. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD009681. DOI: 10.1002/14651858.CD009681.pub2

Orijinal özet için: Esansiyel Tremor

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar