Meme Kanseri Tedavisinden Sonra Farklı İzlem Stratejileri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Daha seyrek izleme kıyasla yoğun bir izlem nüks ya da ölüm sayısını düşürür mü ya da sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini (HRQoL) etkiler mi ve uzmanların yaptığı izlem aile hekimince yapılandan farklı olur mu?

Arka plan

Meme kanserinden sonra izlem kanserin nüks edip etmediği ya da metastaz yapıp yapmadığını ve tedaviyle ilişkili yan etkileri anlamak için yapılır. İzlemleri uzman hekim ya da aile hekimi yapabilir. İzem düzenli ya da gerektikçe yapılabilir, fizik muayene ve yıllık mamografi gibi rutin klinik vizitler şeklinde olabilir veya laboratuvar testleri ve görüntüleme gibi daha yoğun bir izlem yapılabilir. Bu derlemenin 2004 yılında yapılan ilk güncellemesinde meme kanserli hastalarda daha fazla test yaptırmanın yaşam süresi ya da kalitesini artırmadığı ve uzman ya da birinci basamak hekimi izlemlerinin etkinliğinin kıyaslanabilir olduğunu gösterdi. Bundan da öte, ek tarama testleri yalancı pozitif sonuçlarla ilişkili anksiyeteyi artırabiliyor, gereksiz radyasyon maruziyeti getirebiliyor ve sağlıkla ilişkili masrafları artırabiliyor.

Çalışma özellikleri

2014 Temmuzuna kadar yayınlanan literatür tarandı ve 16 ile 120 ay arasında değişen medyan izlem süresine izlenen toplam 4023 katılımcıyla yapılmış 5 araştırma bulundu. Böylece derlemeye 1 yeni araştırma eklendi.

Anahtar sonuçlar

Bu derlemede düzenli fizik muayene ve yıllık mamografi yapılan izlem programlarının daha yoğun yaklaşımlar kadar etkili göründüğü ve HRQoL üzerine benzer etkisi olduğu bulundu. Uzman hekimler veya aile hekimlerince yapılan, ya da düzenli veya gerektikçe yapılan izlemler arasında anlamlı fark olmadığı bulundu. Bu sonuçların, araştırmaların yaklaşık 20 yıl önce yapıldığı akılda tutularak dikkatle yorumlanması gerekir. Yeni biyolojik bilgiler ve gelişmiş görüntüleme tekniklerini de içeren başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Biri hariç tüm çalışmalarda yerleşim gizlemesi yeterliydi; iki araştırma seçimde kayırma hatası riski düşük bulundu; iki araştırmada, değerlendirici körlemesi açıklanmadı. Bir araştırmada metodolojik bilgi raporlanmadığından kayırma hatası riski hakkında yargıya varmak mümkün olmadı

Kaynak

Moschetti I, Cinquini M, Lambertini M, Levaggi A, Liberati A. Follow-up strategies for women treated for early breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD001768. DOI: 10.1002/14651858.CD001768.pub3

Orijinal özet için: Meme Kanseri Sonrası İzlem

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar