Pankreasta Yalancı Kisti Olan Hastalarda Tedavi Metotları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Pankreasta yalancı kisti olan hastalar nasıl tedavi edilmelidir?

Arka plan

Pankreas karın içinde, kendi kanal sistemiyle ince barsağa dökülen çeşitli sindirim enzimleri salgılayan bir organdır. Pankreasta insülin dâhil birkaç hormon salgılayan Langerhans adacıkları bulunur. Pankreas yalancı kistleri, organ etrafında oluşan sıvı birikimleridir. Organın ani ya da uzun süren iltihaplarına bağlı olarak ortaya çıkarlar. Bazıları iltihabın gerilemesiyle kaybolmakla beraber bir kısmı kalıcı olur ve karın ağrısı, hazımsızlık kusma ve kilo kaybı gibi belirtilere yol açabilir.

Pankreas psödokistlerinin tedavisi konservatif olarak (dikkatle izleme); standart kesiyle açık veya laparoskopik cerrahi drenajla veya endoskopik drenajla sağlanır. Endoskopik drenajda ağızdan mideye girilerek, kisti mideye ya da ince barsağın üst kısımlarına bağlayan bir stent yerleştirilir. Bu yerleştirmeye endoskopa tutturulan bir bir ultrason probu yol gösterebilir (Endoskopik ultrason rehberli drenaj - EUS rehberli drenaj). EUS rehberli drenaja da bu esnada burundan gönderilen ve kist içine sokulan bir tüple katkı sağlanır. Pankreas kistlerinin tedavisinin en iyi yolu netleşmiş değildir. Konu hakkında mevcut araştırma çalışmalarını tarayarak bu soruya cevap aradık. Sonuçları 8 Eylül 2015 tarihine kadar yayınlanmış tüm randomize kontrollü araştırmaları derledik. Aynı anda sadece iki tedavinin kıyaslanmasına izin veren (doğrudan kıyaslama) standart Cochrane metotarı kullanımından ayrı olarak, araştırmalarda kıyaslanan farklı tedavilerin ferdi kıyaslamasına izin veren ileri metotlar (dolaylı kıyaslama) kullandık.

Çalışma özellikleri

Derlemeye 177 katılımcı ile yürütülmüş 4 araştırma aldık, 176 katılımcının bilgileri analiz edildi. Dört araştırmada endoskopik drenaj (EUS rehberliği olmadan), EUS rehberli drenaj, nazokistik drenajla birlikte EUS rehberli drenaj ve açık drenaj kıyaslandı. Katılımcıların çoğunluğu farklı nedenlerle meydana gelen, ani başlayan ya da uzun süren pankreas iltihabından kaynaklanan pankreas yalancı kistleri olan hastalardı.

Önemli sonuçlar

Endoskopik drenaj grubunda bir kanamaya bağlı bir ölüm meydana geldi. Ciddi komplikasyonlar arasındaki farklar belirsizdi. Açık cerrahi drenaj grubunda kısa dönem için (4 hafta 6 ay arası) sağlıkla ilgili yaşam kalitesi EUS rehberli drenaj grubuna göre daha kötü ve maliyetler daha yüksekti.

Nazokistik drenajla birlikte EUS rehberli drenaj grubunda, tek başına EUS rehberli drenaj veya endoskopik drenaj gruplarına kıyasla, ek tedavi gerektiren herhangi bir şiddette komplikasyon (kanama gibi) sayısı daha azdı.

Nazokistik drenajla birlikte EUS rehberli drenaj yapılanlarda hastanede kalış süresi de tek başına EUS rehberli drenaj, endoskopik drenaj veya açık cerrahi drenaj yapılanlara göre daha kısaydı.

Tek başına EUS rehberli drenaj yapılan hastalarda hastanede kalışlar açık cerrahi drenajdan daha kısaydı.

Endoskopik drenajda kisti tamamen drene etmek için ek invazif tedavi ihtiyacı tek başına EUS rehberli drenaja göre daha yüksekti.

Diğer kıyaslamalarda farklar belirsizdi. Araştırmaların hiç birinde uzun vadeli ölümler, orta vadeli ya da uzun vadeli yaşam kalitesi, normal aktiviteye dönüş veya çalışmaya dönüş zamanı raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Çalışmalar küçük ve kayırma hatası riski (örneğin araştırmayı yürütenlerin ön yargıları ve katılımcıların bir tedaviyi diğerine tercihi) yüksek olduğu için, genel kanıt kalitesi tüm sonuçlar için düşük ya da çok düşüktü. Bunun sonucu olarak bu konuda daha başka çalışmalar gerekiyor. Bu çalışmalarda pankreas kisti belirti veren ve tedavi gereken hastalarda nazokistik drenajla birlikte ya da olmadan EUS rehberli drenajın kıyaslanması gerekiyor. Araştırmalarda hastaya yönelik sonuç ölçütleri de minimal 2 – 3 yıl izlenerek ölçülmelidir.

Kaynak

Gurusamy K, Pallari E, Hawkins N, Pereira SP, Davidson BR. Management strategies for pancreatic pseudocysts. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011392. DOI: 10.1002/14651858.CD011392.pub2

Orijinal özet için: Pankreas Psödokist

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar