Talasemi Majör Ve İntermedia Hastalarında Dalağın Çıkarılması


Talasemik çocuktan çıkarılan dalak, normalden kat kat büyük. Foto: Almazi / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Talasemi majör ve intermedia hastalarında dalağın çıkarılmasını (splenektomi) başka tedavilere (kan transfüzyonu ve demir kelasyonu gibi) karşı kıyaslayan kanıtları gözden geçirdik.

Arka plan

Talasemi eritrositlerde oksijen taşıyan hemoglobinde bir defekte neden olan bir kalıtsal hastalıktır. Hastalık şiddetine ve genetik defekte bağlı olarak minör, intermedya ve majör olarak gruplanır. Talasemi majörlü ve sıklıkla da talasemi minörlü hastalara eritrositlerin düşük kalitesini telafi etmek için sık aralarla kan nakli gerekir.

Defekt eritrositlerde şekil bozukluğuna neden olur ve bu hücreler dalak tarafından haraplanır. Bunu sonucu olarak dalak aşırı yüklenir ve büyür. Dalağın çıkarılması kan hücrelerinin ömrünü uzatıp kan nakli gereğini azaltabilir.

Mevcut kanıtların dalağı çıkarmanın uzun vadede etkili ve güvenli olduğunu gösterip gösterip göstermediğini anlamak ve splenektomi için kullanılan farklı tip cerrahi tekniklerin avantaj ve dezavantajlarını kıyaslamak istedik.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 25 Nisan 2016 tarihine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Derlemeye 26 katılımcıyla yürütülen bir çalışma alındı. Çalışmada iki splenektomi metodu, laparoskopik girişim açık cerrahi yaklaşımla kıyaslandı. Katılımcılar 3.5 yıllık bir dönemde bir araya getirildi ancak sadece hastanede yatışlarının bitimine kadar (genellikle bir haftadan kısa) izlendiler.

Önemli sonuçlar

Çalışmada iki tip cerrahi değerlendirildi ve operasyonun bizzat etkinliğini değerlendirmek amaçlanmadı. Üç primer sonuç ölçütümüzden sadece biri raporlandı: Majör ters olay (operasyonda ve sonrasında kanama ve akciğerde kısmi ya da total kollaps) yaşayan hasta sayısı. Ancak mevcut bilgi miktarı herhangi bir güvenilir karar çıkarmak için yeterli değildi. Bu yüzden talasemili hastalarda splenektomi kullanımı ile ilgili tavsiye getiremiyoruz. Talasemili hastalarda splenektomi düşünülürken başka düşük kalitede kanıt kaynaklarında (örneğin gözlemsel çalışmalar) tanımlanan çeşitli risk ve faydaların ışığında uygun klinik yargıya varılması gerekebilir.

Kanıt kalitesi

Çalışmada iki tip ameliyattan birine girmede katılımcıların şansın eşit olduğu konusunda tatmin olduk ancak çalışmanın kalitesi hakkında genel yargıya varabilmek için diğer özellikleri hakkında yeterli bilgi bulamadık.

Kaynak

Easow Mathew M, Sharma A, Aravindakshan R. Splenectomy for people with thalassaemia major or intermedia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD010517. DOI: 10.1002/14651858.CD010517.pub2

Orijinal özet için: Talassemide Splenektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv