65 Yaş Üstü İnsanların Atriyal Fibrilasyon İçin Taranması Teşhis Oranını Artırıyor

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Atriyal fibrilasyon sık görülen ve kalbin düzensiz ve hızlı çalışmasına neden olan bir kardiyak artimidir. Kısa ataklar şeklinde ya da sürekli olabilir. Kalpte çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, başta hafifleme ve yorgunluk gibi belirtileri olabilir. 40 yaş altındaki kişilerde nadirdir, ancak insanlar yaşlandıkça sıklaşır. Her atriyal fibrilasyonu olanda belirti olmaz, bu yüzden bazı hastalar bundan habersizdir; bir kısmında da hastalığa bağlanmayan hafif belirtiler olabilir. Atriyal fibrilasyon kalp içinden kan akışını bozar, bu da kanın pıhtılaşma riskini artırır. Bu pıhtılar kalpten çıkarsa, beyne kan akımı sağlayan damarları tıkayarak felce neden olabilir. Pıhtı oluşumunu önlemek için antikoagülan ilaçlarla tedavi yapılır ve felç riskini %60’tan fazla azaltır.

Derleme sorusu

Atriyal fibrilasyonda (AF) bir tarama programının bir değeri olabilmesi için, tanı oranını artırması ve bu problemi olduğu belirlenenlere fayda sağlaması gerekir. Bu derlemenin amacı bu sorunun ilk parçasına cevap araştırmak; yani taramanın test gerektiren belirtileri ya da risk faktörleri olup da hekime başvurarak tanı konulan normal uygulamaya kıyasla yeni atriyal fibrilasyon tanılarını artırıp artırmadığını anlamaktır. Bu derlemede taramanın güvenlik ve kullanım oranı ve maliyeti de araştırıldı.

Sonuçlar

Kanıtlar 2015 Kasımına kadar günceldir. Derlemede kriterleri tutan bir araştırma bulundu. Bu çalışmada 65 yaş üstündeki her hastaya EKG muayenesi önerilerek sistematik tarama veya yine aynı yaş grubuna, herhangi bir nedenle genel tıbbi muayene merkezine başvurduklarında nabızları muayene edilip düzensiz bulunanlara EKG önerilerek fırsatçı tarama yapıldı. Orta kalitede kanıtlar her iki tarama programının da, normal pratiğe kıyasla yeni AF vak'alarının teşhis edilme oranını artırdığını gösterdi. Tarama erkeklerde kadınlardan daha etkili göründü, ancak farklı sosyoekonomik ya da etnik gruplarda etkisine dair bilgi sağlanamadı. Sadece bir çalışma bulunabildiği için farklı kurumlarda taramanın etkinliğini kıyaslamak mümkün olmadı. Sistematik taramada tarama kullanımı fırsatçı taramaya göre daha yüksek ve her iki müdahale için de erkeklerde kullanım kadınlara göre ve 65-74 yaş grubunda 75 ve üzeri gruba kıyasla daha yüksek bulundu. Güvenlik sorunu bildirilmedi. Sağlık hizmeti sağlayıcısı açısından sistematik tarama fırsatçı taramaya göre daha maliyetli bulundu. Ancak tüm sonuçlar sadece bir araştırmaya dayandığından, araştırmanın yapıldığı kurum (Birleşik Krallık birinci basamak) ve hasta popülasyonu (65 yaş üstü) dışında uygulanması dikkat gerektirir.

Kaynak

Moran PS, Teljeur C, Ryan M, Smith SM. Systematic screening for the detection of atrial fibrillation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD009586. DOI: 10.1002/14651858.CD009586.pub3

Orijinal özet için: AF Taraması

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv