Baş Dönmesi Belirtilerine Karşı Betahistin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Farklı nedenlere bağlı baş dönmesinden yakınan hastalar betahistinden fayda sağlayabilir mi?

Arka plan

Vertigo insanların olmayan bir hareket algılamasıdır. Bu şekil bir baş dönmesinin iç kulaktaki denge organı ve beyinle bağlantılarından kaynaklandığı düşünülür. Sık yaşanan bir belirtidir ve günlük aktiviteleri yürütmede ciddi problemlere neden olabilir.

Betahistin iç kulakta kan akımını iyileştirebilecek bir ilaçtır. Bu derlemede her yaştan hastada farklı nedenlerle görülen baş dönmesi belirtilerinin tedavisinde betahistinin plasebodan daha etkili olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma özellikleri

Toplam 1025 hasta üzerinde yürütülen 17 araştırmayı derledik. 953 katılımcılı 16 araştırmada betahistin plasebo ile kıyaslandı; çalışmalarda kayırma hatası riski yüksek ya da belirsizdi. Verileri analize müsait tüm çalışmalar üç ay ya da daha kısa sürdürüldü. İyi huylu paroksismal vertigosu olan 72 katılımcılı kayırma hatası riski yüksek bir çalışmada betahistin plasebo ile kıyaslandı; tüm hastalara partikül repozisyon manevraları da yaptırıldı. Genel kanıt kalitesinin düşük olduğu yargısına vardık.

Çalışmalar katılımcı tipi, tanı, betahisin dozu ve ilaç kullanım süresi, çalışma metotları ve vertigo belirtilerinde iyileşmenin ölçülmesi açısından ciddi derecede değişkendi.

Ana sonuçlar

Tüm çalışmalar birleştirildiğinde, betahistin grubunda baş dönmesi belirtilerinde bir azalma bildiren hastaların oranı plasebo grubuna kıyasla daha yüksekti. Ancak çalışmaların sonuçları arasında kayda değer değişkenlik vardı, bu nedenle bu sonuç dikkatle yorumlanmalıdır.

Tedaviyle yan etki bildiren hasta oranı iki grupta benzer bulundu: Betahistin gruplarında %16 ve plasebo gruplarında %15. Genel olarak tüm gruplardan hastaların %16’sı çalışmadan çekildi.

Betahistinin iç kulak denge organı işlevinin objektif testlerine etkisi hakkında bilgi yetersizdi. Betahistinin genel yaşam kalitesi ve düşmeler üzerine etkisi hakkında bilgi bulunamadı.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalardan sağlanan kanıtların kalitesinin düşük olduğu yargısına vardık, bu betahistin için etki hesabımızın yanlışlanabileceği anlamına gelir. Kanıtlar 2015 Eylülüne kadar günceldir.

Kararlar

Düşük kalitede kanıtlar farklı nedenlere bağlı baş dönmesinden yakınan hastaların betahistinden belirtilerin azalması anlamında biraz yarar sağlayabileceğini gösteriyor. Betahistin genel olarak iyi tolere edilir. Baş dönmesi belirtileri ile ilgili ilerideki çalışmalarda daha katı metodolojik kurallar kullanılması ve hasta ve ailesini ilgilendiren sonuç ölçütlerinin araştırılması gerekir.

Kaynak

Murdin L, Hussain K, Schilder AGM. Betahistine for symptoms of vertigo. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD010696. DOI: 10.1002/14651858.CD010696.pub2

Orijinal özet için: Vertigoda Betahistin

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv