Düşük Riskli Gestasyonel Trofoblastik Neoplazinin Anti-kanser İlaçlarla Birinci Seçenek Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Konu

Gestasyonel trofoblastik neoplazi (GTN) nadir ancak şifa sağlanabilen bir hastalık olup normal ya da molar gebelik (bebek yerine başka dokular gelişir) sonrasında rahimde habis tümör gelişmesidir. GTN’li kadınlar spesifik bir skorlama sistemi kullanılarak düşük ya da yüksek riskli olarak sınıflanır. Düşük risk GTN’li kadınların hemen hemen tümünde dilatasyon ve küretaj (D&C) yapıldıktan sonra kemoterapi tedavisi ile şifa sağlanır. Metotreksat ve aktinomisin D, düşük riskli GTN’de birinci seçenek tedavi olarak en sık kullanılan iki ilaçtır, Avrupa ve Kuzey Amerika’da metotreksat tercih edilir. Bazı durumlarda birinci seçenek tedavi şifa sağlamada başarısız olur ya da kesilmesini gerektirecek yan etkiler yapar ve ikincil bir tedaviye başvurmak gerekir. Eğer ilk seçim metotreksatsa olağan ikinci seçim aktinomisin D olur veya tersi yapılır. Düşük riskli hastalığa ilk girişimde hangi ilacın şifa verme ihtimalinin fazla olduğu net olmadığından bu derlemeyi bunu anlamak için yaptık Bunun yanında hangisinin daha fazla yan etkiye neden olduğu da net değildir.

Derleme nasıl yürütüldü

Bu derleme ilki 2009 yılında yayınlananın güncellemesidir. İlkinden itibaren literatürü 2008, 2012 ve 2016 yıllarında üç defa araştırdık ve bitmiş 7 ve sürmekte olan 4 randomize kontrollü araştırma belirledik. Biten araştırmalarda doz ve doz araları farklı üç metotrekast rejimi iki farklı aktinomisin D rejimi ile kıyaslandı. Bu araştırmaların kayırma hatası riskini düşük-orta arası olarak değerlendirdik. Mümkün olan yerlerde verileri çıkarıp birleştirdik, çalışmaları kıyaslanan tedavilere göre grupladık.

Bulgular

Genel olarak kıyaslanan her tedavi rejimi için derleme kanıtları aktinomisin D’nin ilk girişimde şifa sağlama ihtimalinin meotreksata kıyasla daha fazla ve başarısızlık ihtimalinin daha az olduğunu gösteriyor. Bildirilen yan etkiler her iki tedavi ile nispeten hafif ve çalışmalarda kadınların en fazla yaşadığı yan etki bulantı, yorgunluk ve kansızlıktır. Ancak yen etkiler ve ciddi yan etkilere dair kanıtlar kesin değildir. Kesinliği düşük kanıtlar şiddetli ters olayların aktinomisin D ile, özellikle beş günlük rejimde daha sık olabileceğini gösteriyor

Kararlar

Aktinomisin D muhtemelen metotreksattan daha etkili bir tedavidir ancak yan etkiler ve şiddetli yan etkiler hakkında kanıtlar belirsiz olup daha fazla kanıt gerekiyor. Bu tedavilerin gelecekteki gebeliklere etkisine dair de daha fazla kanıt gerekiyor. Metortreksatı aktinomisin D ile kıyaslayan dört araştırma daha sürmekte olup bu alana önemli katkılar sağlayacaktır.

Kaynak

Lawrie TA, Alazzam M, Tidy J, Hancock BW, Osborne R. First-line chemotherapy in low-risk gestational trophoblastic neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD007102. DOI: 10.1002/14651858.CD007102.pub4

Orijinal özet için: Trofoblastik Neoplazi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv