Migren Ataklarının Önlenmesinde Akupunktur

Cochrane derleme özeti

Mevcut kanıtlar en az altı seanstan oluşan bir akpunktur kürünün migrenli hastalar için değerli bir seçenek olabileceğini gösteriyor.

Arka plan

Migrenli hastalar tekrarlayan, genellikle tek yanlı ve sıklıkla kusma ile birlikte görülen şiddetli ağrısı atakları yaşar. Akupunktur özel cilt noktalarına iğneler sokularak yapılan bir tedavidir. Çin kaynaklıdır ve halen migrenli hastaların tedavisi için çok sayıda ülkede kullanılıyor. Akupunkturun migren ataklarının sayısını azaltıp azaltmadığını değerlendirdik. Aylık migrenli gün sayısı yarı kadar ya da daha fazla azalan insan sayısını hesapladık.

Önemli sonuçlar

Bu güncellemede 4985 hasta üzerinde 2016 Ocağına kadar yürütülen 22 araştırma derlendi. İlk derlemeye alınan 5 çalışmayı katılımcılarda 12 aydan kısa zamandır migren olması nedeniyle derlemeden çıkardık. Bu güncellemeye 5 yeni araştırma eklendi.

Dört araştırmada migrenin olağan bakım veya sadece başladığında tedavisine (genellikle ağrı kesicilerle) eklenen akupunktur 100 hastadan 41’inde baş ağrısı sıklığının en az yarıya inmesiyle sonuçlandı, buna karşın sadece olağan bakımda bu oran 17/100 oldu.

15 araştırmada akupunktur sahte akupunktura karşı kıyaslandı (iğneler hatalı yerlere yerleştirildi ya da cilt delinmedi). Gerçek akupunktur alan 100 hastanın 50’sinde baş ağrısı sıklığı yarıya inerken “sahte” gruptaki 100 hastadan 41’inde aynı sonuç alındı.

Sonuçları gerçek akupunktur etkisinin 6 aydan sonra hala sürdüğünü gösteren iyi kalitede 3 büyük çalışma (toplam 122 kadar hasta) domine etti. Gerçek ve sahte akupunktur arasında yan etki sayısı ya da yan etkiler nedeniyle çalışmadan kaçan hasta sayısı fark göstermedi.

5 araştırmada akupunktur migren ataklarının sayısını azalttığı gösterilmiş bir ilaca karşı kıyaslandı, ancak sadece üç çalışma kullanılabilir bilgi sağladı. Üç ay sonunda akupunktur alan 100 hastadan 57’sinde baş ağrısı sıklığı yarıya inerken ilaç alan 100 hastadan 46’sında aynı sonuç alındı.

Altı ay sonunda ise akupunktur alan 100 hastadan 59’unda baş ağrısı sıklığı yarıya inerken ilaç alan 100 hastadan 54’ünde aynı sonuç alındı. Akupunktur yapılan hastalar ilaç alanlara göre daha seyrek yan etki bildirdi ve araştırmadan kaçma eğilimi düşüktü.

Aylık migrenli gün sayısı ile ilgili bulgularımız şu şekilde özetlenebilir: Hastalarda tedaviye başlamadan önce ayda ortalama 6 gün migren oluyorsa, sadece olağan bakım alanlarda bu 5 güne; sahte akupuntur ya da önleyici ilaç alanlarda 4 güne, gerçek akupunktur alanlarda ise 3.5 güne inecektir.

Kanıt kalitesi

Genel olarak kanıtlar orta kalitede bulundu.

Kaynak

Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Vertosick EA., Vickers A, White AR. Acupuncture for the prevention of episodic migraine. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD001218. DOI: 10.1002/14651858.CD001218.pub3

Orijinal özet için: Migrende Akupunktur

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv