Tam Kalınlıkta Keratoplastiden Sonra Korneal Greft Reddini Önlemede İmmün-baskılayıcılar


Foto: Johan / Flickr

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kornea gözün şeffaf ön tabakası olup hasar gördüğünde bir vericiden alınan sağlıklı kornea dokusu ile değiştirilebilir. Tam kalınlıkta keratoplastide tüm hasarlı kornea değiştirilir. Nakledilen dokunun (greft) reddedilmesini önlemek önemlidir. Greft reddini önlemek için güncel strateji topikal ve oral steroidlerdir. Siklosporin A (CsA), takrolimus, mikofenolat mofetil (MMF), sirolimus ve leflunomid kullanımı artıyor. Ancak bu immün baskılayıcıların fayda ve ters etkileri sistematik olarak gözden geçirilmedi.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2015 Mayısına kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

Toplam 562 hastanın katıldığı 6 randomize kontrollü araştırma derledik. Araştırmalar Almanya (üç araştırma), İran, Hindistan ve Çin’de yürütüldü.

Yüksek riskli keratoplasti olan hastalarda bir çalışma sistemik MMF’yi plaseboya karşı kıyasladı, bir çalışma sistemik MMF’yi sistemik CsA ile kıyasladı, biri de CsA göz damlalarını plaseboya karşı kıyasladı.

Normal riskli keratoplasti hastalarında, bir çalışma takrolimus göz damlalarını steroidli göz damlalarıyla ve iki çalışma CsA göz damlalarını plaseboya karşı kıyasladı. Tüm çalışmalarda temiz greft sağkalımı, greft red insidensi ve ters olaylar raporlandı.

Yüksek ve normal riskli keratoplastiden sonra greft başarısızlığı ve reddini önlemede, çalışma sayısı sınırlı ve araştırmalar genel olarak küçük ve kayırma hatası yüksek olduğundan immün-baskılayıcıların etkisinden emin değiliz. Gelecekte yapılacak çalışmalar önemli klinik etkileri yakalayabilmek için yeterince büyük olmalı, kayırma hatasını küçültme gözetilerek yürütülmeli ve hastalar için önemli sonuçlar ölçütleri araştırılmalıdır.

Çalışma fon kaynakları

Çalışmaların üçü ilaç endüstrisinden fon sağladı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesini düşük ile orta arasında değerlendirdik. Derlenen çalışmalarda kayırma hatası riski vardı; bazı sonuçlar derlenen çalışmaların az olması ve bunlara alınan hasta sayısının küçük olması nedeniyle kesin değildi ve bazı analizlerde ferdi araştırmaların sonuçları tutarsızdı.

Kaynak

Abudou M, Wu T, Evans JR, Chen X. Immunosuppressants for the prophylaxis of corneal graft rejection after penetrating keratoplasty. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD007603. DOI: 10.1002/14651858.CD007603.pub2

Orijinal özet için: Korneal Greft Reddi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar