Diyabetik Gebelerde Günlük Çoklu Enjeksiyonlara Kıyasla Sürekli Ciltaltı İnsülin İnfüzyonu

Cochrane derleme özeti

Konu

Diyabette insülin yetersiz olduğu ya da dokular insüline cevap vermediğinden kan şekeri yükselir. İnsülin pankreasta yapılan ve glikozun kullanılmak üzere hücrelere girişini sağlayan hormondur.

Diyabette kan şekeri yüksekliği organları olumsuz etkilediğinden düzeyin kontrolü önemlidir. Diyabetik kadınlarda glikozu yetersiz kullanımı, bebeğin fazla irileşmesine ve doğum güçlüklerine neden olabiliyor. Ayrıca bebekte anormallik, düşük ya da ölü doğma ihtimalini de artırabilir.

İnsülin geleneksel olarak gün içinde yapılan birkaç ciltaltı enjeksiyonla (CE) verilir ancak cilt altına yerleştirilen küçük bir pompayla sürekli infüzyon (PSİ) şeklinde de verilebiliyor.

Önemi

İnsülin pompası gebelerde çok sayıda enjeksiyon yapmaya göre kan glikozunun daha stabil tutulmasını sağlayabilir. Kan şekerinin çok yüksek ya da düşük seyretmesini önler ki bu da anne ve bebek için daha iyi olup ayrıca anne için daha kolay kabul edilebilen bir tedavi olabilir. Bu derlemede, anne ve bebek için hangisinin daha iyi olduğunu anlamak amacıyla iki yöntemin olumlu ve olumsuz etkileri kıyaslandı.

Araştırma ve kanıtlar

Toplam 153 kadınla yapılan 5 randomize kontrollü araştırmayı derledik.

Araştırmalarda önceden belirlediğimiz sonuç ölçütlerinin çoğu raporlanmadı. Önemli sonuç ölçütleri için sağlanan kanıtların çok düşük kaliteli olduğu yargısına varıldı (sezaryenler, gestasyonel yaşa göre iri bebek, perinatal mortalite ve neonatal hipoglisemi). Kanıt değerlerine araştırmaların küçük, raporlamanın kötü olması ve arada net fark göstermemesi nedeniyle düşük değer biçildi.

Raporlanan aşağıdaki sonuç ölçütlerinin hiçbirinde CE ve PSİ arasında net fark bulunmadı.

Anneler için: Sezaryenler, gebelikte kilo alımı, kan şeker düzeyleri.

Bebekler için: doğum tartısı, erken doğum, solunum problemleri, doğumda düşük Apgar skoru, kan şekeri düşüklüğü, sarılık ve fiziksel anormallikler.

Bir küçük araştırmada annelerin hastanede geçirdiği gün sayısında fark bulunmadı. Bu da maliyet veya sağlık hizmeti kaynakları kullanımıyla ilgili tek ölçüttü.

Anlamı

Araştırmalar diyabetik gebeler ve bebekleri için insülin pompası ya da enjeksiyonlardan hangisinin daha iyi olduğunu anlamamız için yeterli bilgi sağlamadı. Daha büyük kadın gruplarıyla yapılmış, metotlarını iyi raporlayan, daha fazla sonuç ölçütü değerlendiren ve raporlayan ve en yeni pompa teknolojisi kullanılan daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Farrar D, Tuffnell D, West J, West HM. Continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily injections of insulin for pregnant women with diabetes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD005542. DOI: 10.1002/14651858.CD005542.pub3

Orijinal özet için: Diyabetik Gebede İnsülin Pompası

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv