5 Yaş Altı Çocukluk Hastalıklarında Entegre Bakım Stratejisi (ÇHEB)

Cochrane derleme özeti

Bu derlemenin amacı nedir?

Bu derleme Dünya Sağlık Örgütü çocukluk hastalıklarında entegre bakım stratejisi kullanan programların etkisini değerlendirmeyi amaçlıyor. Cochrane araştırmacıları konuya potansiyel olarak ilişkin tüm araştırmalar taradılar ve kriterlere uyan dört araştırma buldular.

Önemli mesajlar

Derlememiz Dünya Sağlık Örgütü ÇHEB stratejisi kullanımının yeni doğanla 5 yaş arası çocuklar içinde ölümlerin azalmasını sağlayabileceğini gösterdi. ÇHEB’nin hastalık ya da bakım kalitesi gibi başka konularda etkisi karışık ve bununla ilgili bazı kanıtlar çok belirsizdi. Gelecekte araştırmacıların ÇHEB stratejisinin en iyi nasıl verilebileceğini araştırmaları gerekir.

Derlememizde ne araştırıldı?

Dünyada her yıl 7.5 milyondan fazla çocuk beş yaşına varmadan ölüyor. Bunların çoğu fakir toplumlardan olup en fakir ülkelerde yaşayan çocuklardır. Bu çocuklarda kötü beslenme ve neonatal sepsis, kızamık, diyare, sıtma ve zatürrie gibi enfeksiyonlar geçirme ihtimali daha fazladır.

Hasta çocukların korunma ve tedavisi için etkisi stratejiler vardır ancak bu çocuklara ulaşmaz. Bunun bir nedeni sağlık hizmetlerinin çoğunlukla çok uzak ya da çok pahalı olmasıdır. Bu ortamlardaki sağlı kurumları genellikle ödenek ve iyi eğitimli sağlık çalışanı eksikliği çeker. Buna ek olarak hasta çocuklarda aynı anda birkaç sağlık problemi bulunabilir ve bu da sağlıkçılar için tanı ve tedaviyi güçleştirir.

1990’larda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu problemlere yönelik olarak, çocukluk hastalıklarında entegre bakım (ÇHEB) olarak adlandırılan bir strateji geliştirdi. Bu strateji beş yaşına kadar çocuklarda bakım kalitesini yükseltmenin yanı sıra ölümleri önlemeyi hedefler.

Üç parçadan oluşur:

* Eğitim ve rehberlik sağlayarak sağlıkçıların becerilerini geliştirmek

* Sağlık bakım hizmetlerinin, ikmal dâhil organizasyon ve idaresini iyileştirmek

* İyi çocuk yetiştirme stratejilerini teşvik etmek için toplum ve evleri ziyaret etmek, ebeveyni hastalanan çocuklarını bir kliniğe götürme konusunda teşvik etmek.

DSÖ ülkeleri ÇHEB stratejisini kendi ulusal kurumlarına adapte etmek için teşvik eder. Öncelik verilen çocukluk hastalığı tipleri ve hizmetin verilme yolları ülkeden ülkeye değişebilir.

Bu derlemenin ana sonuçları nelerdir?

Bu derlemeye ÇHEB stratejisinin etkinliğini değerlendiren dört araştırma dâhil edildi. Bu çalışmalar Tanzanya, Bengaldeş ve Hindistan’da yürütüldü. Çalışmalarda ÇHEB stratejileri çok farklı şekilde kullanıldı. Örneğin Tanzanyada sağlıkçı eğitimi yerleştirildi ve ilaç temini iyileştirildi ancak ev ziyaretleri ya da toplumsal aktiviteler buna dâhil edilmedi; Bengaldeş çalışmasında mevcut sağlık çalışanları eğitilirken hizmete yeni sağlık çalışanları da eklendi ve iki Hindistan çalışmasında büyüklerin yanı sıra yeni doğanlar özel olarak hedef alındı.

Bu derleme ÇHEB kullanımının:

* doğumdan beş yaşına kadar olan çocuklarda ölümleri azaltabildiğini (düşük kalitede kanıt);

* gelişme geriliği olan bebek sayısına az ya da hiç düzeyinde etkisi olabileceğini (düşük kalitede kanıt);

* boyuna göre düşük kilolu çocuk sayısına muhtemelen az ya da hiç düzeyinde etkisi olabileceğini (orta kesinlikte kanıt);

* Kızamık aşısı olan çocuk sayısına muhtemelen az ya da hiç düzeyinde etkisi olabileceğini ve

* Çocuk hastalandığında tıbbi bakım arayan ebeveyn sayısında karışık sonuçlara yol açtığını gösterdi.

Kanıtların kesinliğinin kalitesi çok düşük olarak değerlendirildiğinden ÇHEB’nin sağlıkçıların olağan hastalıkları tedavi etme şekline bir etkisi olup olmadığını bilmiyoruz.

Kanıtların kesinliğinin kalitesi çok düşük olarak değerlendirildiğinden ÇHEB’nin bebeğini sadece emzirmeyle besleyen anne sayısına bir etkisi olup olmadığını bilmiyoruz.

Derlenen çalışmalardan hiçbirinde anneler ve hizmet kullanıcıların, ÇHEB stratejisi kullanımından tatmini değerlendirilmedi.

Güncellik

Yazarlar 30 Haziran 2015 tarihine kadar yapılan çalışmaları aradılar.

Kaynak

Gera T, Shah D, Garner P, Richardson M, Sachdev HS. Integrated management of childhood illness (IMCI) strategy for children under five. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD010123. DOI: 10.1002/14651858.CD010123.pub2

Orijinal özet için: Çocuk Hastalara Entegre Bakım

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv