Diş Çürüklerinde Yapışkanla Veya Yapışkansız Tutturulmuş Amalgam Restorasyonlar


Foto: DRosenbach / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Arka plan

Diş çürümesi çocuk ve erişkinlerde sık rastlanan bir problemdir. Diş plakları ya da biyo-tabakasında bulunan bakterilerin ürettiği asitlerin etkisiyle dişlerde kovuklar oluşur.

Çürüyen dişlerin restore etmek ya da doldurmak için birçok teknik ve materyal kullanılabilir. En sık kullanılan ve nispeten ucuz dolgu maddelerinden biri dental amalgamdır (cıva ve başka metal alaşımı). Derleme yazarları amalgamı diş yüzeyine tutturmak için yapıştırıcı kullanmanın, dolguların daha uzun dayanıp dayanmadığı ve performansının daha iyi olup olmadığı şeklindeki ek faydalarını değerlendirdiler.

Çalışma özellikleri

Cochrane Ağız Sağlığı Grubuna mensup yazarlarca yapılan bu derlemenin kanıtları 21 Ocak 2016 tarihine kadar günceldir. Derlemeye toplam 113 restorasyon yapılan 31 katılımcılı (21 erkek, 10 kadın) bir çalışma dahil edildi. Çalışma Birleşik Krallıkta bir üniversite diş hastanesinde yürütüldü. Rutin dental tedaviye uygun katılımcılar seçildi. Kıyaslama aynı kişinin karşıt taraflarındaki; biri yapışkanlı diğeri yapışkansız teknikle tedavi edilen dişleri arasında yapıldı.

Diş doldurmada amalgam dolguları tutturmak için tasarlanmış yapıştırıcıların kullanılması, dolgularda daha iyi performans sağlar mı ve bunlar yapıştırıcı olmayan dolgulardan daha uzun süre dayanır mı?

Önemli sonuçlar

Sınırlı bilgi sağlayan sadece bir çalışma orta büyüklükte dolgularda yerleştirmeden sonra yapışkanlı ve yapışkansız dolgular arasında hassasiyette fark görülmedi ve amalgamı dişe yapıştırmanın dolgunun iki yıllık sürvisine bir etkisi olmadı. Amalgamı yapıştırmanın yapıştırmamaya karşı ek faydasına dair kanıt eksikliği göz önüne alındığında, klinisyenlerin ek maliyeti hatırda tutmaları önemlidir.

Yıllar boyunca geliştirilen, diş hekimlerinin kullanabileceği çok sayıda yapıştırıcı bulunuyor. Bu nedenle etkinlikleri hakkında uygun araştırmaları bu denli eksik olması çok şaşırtıcıdır.

Kanıt kalitesi

Sadece bir çalışma bulunabildi ve yapışkanla tutturulan amalgamın iki yıllık izlemde yapışkansız tutturulanlardan daha iyi performans gösterdiğine dair sağladığı kanıtlar yetersiz.

Kanıt kalitesi düşüktür. Ek olarak, üniversite diş kliniği ortamı katılımcıların genel popülasyonu temsil edemeyeceği ve önerilen tedavilerin genel diş hekimliği pratiği için tipik olmadığı anlamına gelir, bu durumda sonuçlar genellenemez.

Kaynak

Agnihotry A, Fedorowicz Z, Nasser M. Adhesively bonded versus non-bonded amalgam restorations for dental caries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD007517. DOI: 10.1002/14651858.CD007517.pub3

Orijinal özet için: Amalgamda Yapışkan

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv