Erişkin ve Çocuklarda Astım Ataklarını Tedavi Etmek İçin İnhaler Steroid Dozunu Artırmak Ya da Olağa


Foto: Jason / Flickr

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Eski astım tedavi rehberleri, eylem planının bir parçası olarak astım atağının ilk belirtisi görüldüğünde inhale edilen kotrikosteroid (İKS) dozunu iki katına çıkarmayı öneriyor. Bu doz yükseltmenin aynı doza devam etmekten daha iyi ve onun kadar güvenli olup olmadığını değerlendiren tüm çalışmaları aradık.

Çalışma özellikleri

Bu güncellemeye toplam 419 hasta üzerine yürütülen 3 yeni araştırma dâhil edildi. En yeni araştırmayı 2016 Martında yaptık. Orta – şiddetli arası astımı olan toplam 1669 hasta üzerine yürütülmüş 8 araştırmayı derlemeye aldık. Üç çalışma çocuklarda, beşi erişkinlerde yürütüldü. Bu çalışmalarda katılımcılara belirtileri kötüleştiğinde kullanabilecekleri ekstra dozda İKS ya da plasebo içeren puflar verildi. Katılımcılar ataklarda daha fazla steroid alanların plasebo alanlardan daha iyi olup olmadığını görmek için 6 ay ile bir yıl arası izlendi.

Önemli sonuçlar

Atak sırasında yüksek doz İKS alan hastalar plasebo alanlardan daha iyi olmadı, tüm katılımcılara baktığımızda ya da sadece atak sırasında inhaler alanlara baktığımızda durum değişmedi. Sonuçlar katılımcıları sadece inhaler alan çalışmalar arasında çok miktarda değişkenlik gösterdi, bazıları İKS dozunu artırmaktan fayda gösterirken bir kısmı göstermedi. İKS dozunu artırmanın, atak tedavisi için bir oral steroid kürü ve acil servis viziti gereğini azaltması veya iyileşme süresini kısaltması muhtemel değildir. Bu son ölçüt az sayıda çalışmada raporlandığından bundan emin olamıyoruz. Her iki stratejinin kullanımı ile birlikte anlamlı derecede daha çok ya da az sayıda ciddi ve ciddi olmayan yan etki görülmedi, ancak yine bunu da yeterince çalışma bulamadığımız için emin bir şekilde ifade edemiyoruz.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin sonuçlarını sonuç ölçütüne bağlı olarak orta ya da düşük kalitede olarak değerlendirdik. Bu bazı bulguların hiç kesin olmadığı anlamına gelir. Bunun nedeni dozu artırmanın sabit tutmaktan daha iyi ya daha kötü olduğu ya da farklı olmadığını kesin olarak söyleyebilmemiz için derlemeye alınan hasta sayısının, çok az olmasıdır.

Kaynak

Kew KM, Quinn M, Quon BS, Ducharme FM. Increased versus stable doses of inhaled corticosteroids for exacerbations of chronic asthma in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD007524. DOI: 10.1002/14651858.CD007524.pub4

Orijinal özet için: Steroid Dozunu Artırmak

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv