Siroz ve Hepatik Ensefalopatili Hastalarda Absorbe Olmayan Disakkaritlerin Faydalı Veya Zararlı Etki

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Siroz karaciğerin kronik bir hastalığıdır. Sirozlu hastalarda beyin işlevlerinde hepatik ensefalopati denen zayıflama görülebilir. Hepatik ensefalopati konsantrasyon düşmesi, tremor ve şuur değişimleri şeklinde klinik olarak açık belirtiler verebilir. Diğer hastalarda aşikar klinik değişimler yoktur ancak test uygulandığında dikkat ve karışık işlevleri yapabilme yeteneği gibi bazı beyin işlevlerinde bozulma vardır (minimal).

Hepatik ensefalopatinin neden ortaya çıktığı karmaşıktır. Amonyak birikimi anahtar bir rol oynar. Absorbe olmayan disakkaritler, laktuloz ve laktilol gibi kanda amonyak düzeyini düşüren sindirilmeyen şekerlerdir.

Derleme sorusu

Randomize kontrollü araştırmaları (RKA) derleyerek sirozlu hastalarda hepatik ensefalopatinin önlenme ve tedavisinde, sindirilmeyen disakkaritlerin kullanımını araştırdık.

Araştırma tarihi

Araştırma 2015 Ocağında yapıldı.

Çalışma fon kaynakları

Yedi araştırma finansal destek aldı ve 11 araştırma bir ilaç şirketinden ücretsiz laktilol ya da plasebo sağladı.

Çalışma özellikleri

Sindirilmeyen disakkaritleri inaktif plasebo ya da müdahale verilmemesine karşı kıyaslayan 29 ve laktulozu laktilol ile kıyaslayan 9 araştırma derledik. Derlenen çalışmalardan 7’sinde hepatik ensefalopatinin önlenmesi 31’inde tedavisi değerlendirildi. Tedavi RKA’larının 16’sına açık ensefalopatili hastalar, 15’ine minimal ensefalopatili hastalar alındı. Tedavi süreleri hepatik ensefalopati tipine bağlı olarak 5 günle bir yıl arasındaydı.

Önemli sonuçlar

Sindirilmeyen disakkarit alan hastalarda ölüm ihtimali plasebo verilen ya da tedavi verilmeyen hastalara kıyasla daha düşüktü. Karaciğer yetmezliği kanama ve enfeksiyonlar gibi ciddi komplikasyonlar gelişme ihtimali de düşüktü. Sindirilmeyen disakkaritler hepatik ensefalopatinin gelişimini önlemede de etkiliydi ve hepatik ensefalopatiden toparlanan katılımcı sayısını artırdı. Az sayıda çalışmadan laktulozun yaşam kalitesine faydası olduğuna dair kanıt bulundu ancak bu verileri genel analize dahil edemedik. Sindirilmeyen disakkaritlerle birlikte; ishal, bulantı, şişkinlik ve gaz gibi yan etkiler görüldü. Laktulozu laktilola karşı kıyaslayan araştırmaların hiç birinde yaşam kalitesi raporlanmadı. Analizler geri kalan sonuç ölçütlerinde iki müdahale arasında fark göstermedi.

Kanıt kalitesi

Sindirilmeyen disakkaritlerin plasebo ya da müdahale verilmemesine karşı kıyaslamasında; sonuç ölçütü olarak ölüm, hepatik ensefalopati ve ciddi komplikasyonlar için orta kalitede kanıt bulduk. Kalan sonuç ölçütleri için kanıtlar çok düşük kalitedeydi.

Kaynak

Gluud L, Vilstrup H, Morgan MY. Non-absorbable disaccharides versus placebo/no intervention and lactulose versus lactitol for the prevention and treatment of hepatic encephalopathy in people with cirrhosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD003044. DOI: 10.1002/14651858.CD003044.pub4

Orijinal özet için: Ensefalopatide Emilmeyen Disakkaridler

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv