Venöz Bacak Ülserlerinde Sulodeksit


Foto: Robodoc / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Venöz bacak ülserli hastalarda sulodeksidin etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Venöz bacak ülserleri bacaklarda sık görülen, kronik ve tekrarlayan yaralardır. Nedeni özellikle yaşlılarda, venöz hastalıklardır. Bacak ülserlerinin tedavisinde bandaj veya çorap kullanılarak uygulanan kompresyon tedavisi birinci seçenektir. Ancak bu tedavi bazı hastalar için uygun değildir ve kompresyonla da bazı ülserler iyileşmez. Kan pıhtılaşmasını azaltan bir ilaç olan sulodeksit bacak ülserlerinin tedavisinde kullanılmıştır. Venöz ülseri iyileştirmede sulodeksit için iyi kanıt olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Çalışma özellikleri

Derlemeye venöz bacak ülserleri olan toplam 463 hasta üzerinde yürütülmüş dört araştırma dâhil edildi. Çalışmalarda yerel tedavilerle (yara bakımı ve kompresyon tedavisi dâhil) kombine sulodeksit, tek başına lokâl tedaviye karşı kıyaslandı. Dört araştırmanın süreleri bir ayla üç aya arasındaydı.

Önemli sonuçlar

Üç çalışma (438 katılımcı) sulodeksidin ülser iyileşmesine yardımı olabileceğini gösterdi; lokâl tedavi ile %29.8 olan tamamen iyileşen ülser oranı, katılımcılara sulodeksit de verildiğinde 49.4’e yükseldi. Sulodeksidin daha fazla yen etkiye neden olup olmadığı belirsizdir (sulodeksitsiz % 3.1’e karşın sulodeksitle % 4.4).

Kanıt kalitesi

Her sonuç için genel kanıt kalitesi, kayırma hatası riski ve belirsizliğe (yani bazı sonuçlar için sadece bir küçük çalışmadan sağlanan sonuç bulunması) bağlı olarak düşükle çok düşük arasında değişkendi.

Bu basit dilli özet 1 Temmuz 2015 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

Wu B, Lu J, Yang M, Xu T. Sulodexide for treating venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD010694. DOI: 10.1002/14651858.CD010694.pub2

Orijinal özet için: Bacak Ülserinde Sulodeksit

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv