Mide Kanserli Hastalarda Açık Girişime Karşı Laparoskopik Ameliyat


Foto: Beet012 / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Mide kanserli hastaların tedavisinde laparoskopik tedavi açık cerrahi tedaviye eşdeğer midir?

Arka plan

Mide kanseri dünyada kanserle ilişkili ölümlerde üçüncü sırada gelen nedendir. Eğer kanser başka bölgelere yayılım göstermemiş ve hasta büyük ameliyat kaldırabilir durumdaysa, midenin tutulan yerine bağlı olarak midenin kısmen ya da tamamen çıkarılması (gastrektomi) bu kanser için uzun vadeli şifa önerebilen tek tedavidir. Gastrektomi laparoskopik ya da büyük bir kesiyle açık olarak yapılabilir. Laparoskopik cerrahide kesiler küçük olmakla beraber açık cerrahi kadar güvenli olup olmadığı ve hastanın daha çabuk toparlanması anlamında bir avantajı olup olmadığı net değildir. Mide kanserli hastalarda laparoskopik ve açık gastrektomiyi kıyaslayan 2015 Eylülüne kadar yayınlanmış çalışmalar için tıbbi literatürü tarayarak bu soruya cevap aradık.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye alınabilecek 2794 katılımcılı 13 araştırma bulduk. Bir çalışma aradığımız bilgilerin hiçbirini sağlamadı. 213 hastaya ait bilgiler çeşitli nedenlerle raporlanmadı ki en sık nedeni katılımcının planlanan tedaviyi almamasıydı. 1288’i laparoskopik, 1240’ı açık olmak üzere toplam 2528 hastaya gastrektomi yapıldı. Katılımcının hangi ameliyatı olacağına kura ile karar verildi. Tüm katılımcılar büyük ameliyat için uygun durumdaydı.

Ana sonuçlar

Kısa vadede ölümlerde laparoskopik ve açık gastrektomi arasında fark görülmedi; açık gastrektomideki 1000 ameliyatta 3 ölüme karşı laparoskopik gastrektomide 1000 ameliyatta 6 ölüm görüldü. Araştırmalardaki bilgilere dayanarak ölüm sayısı ya da sonuç ölçütlerinin hesaplanmasında bir miktar belirsizlik bulunuyor. Bu belirsizlik nedeniyle laparoskopik grupta ölümler iki kat fazla olduğu halde gruplar arasında kısa vadede ölümlerde fark olmadığına karar verebildik.

Araştırmalardan hiç birinde sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, normal aktiviteye dönüş veya çalışmaya başlama süresi raporlanmadı. Uzun vadede ölümler, üç ay içindeki ciddi komplikasyonlar (açık gastrektomide 1000 ameliyatta 60 komplikasyona karşı laparoskopik gastrektomide 1000 ameliyatta 36 komplikasyon), üç ay içindeki tüm komplikasyonlar (laparoskopik gastrektomide 1000 ameliyatta 161, açık gastrektomide 1000 ameliyatta 253), kısa ve uzun vadeli kanser nüksü, kan transfüzyonu gereken hasta sayısı, cerrahi esnasında veya bir hafta içinde verilen kan miktarı ve hastanede kalış süresi belirsizdi. Bunun sonucu olarak laparoskopik gastrektominin açık girişime kıyasla anlamlı fayda ya da zararları dışlanamıyor. Bu girişimlerin fayda ve zararlarını kıyaslamak için daha başka iyi kalitede dizayn edilmiş araştırmalar gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi kısa vadeli ölümlerde düşük, bunun dışındaki tüm sonuçlar için çok düşük bulundu. Bunlardan dolayı sonuçlarla ilgili olarak çok miktarda belirsizlik bulunuyor.

Kaynak

Best LMJ, Mughal M, Gurusamy K. Laparoscopic versus open gastrectomy for gastric cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD011389. DOI: 10.1002/14651858.CD011389.pub2

Orijinal özet için: Mide Ca. Girişimleri

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar