Nekrotizan Pankreatitli Hastalarda Tedavi Yöntemleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Nekrotizan pankreatitli hastalar nasıl tedavi edilmelidir?

Arka plan

Pankreas bir karın içi organ olup pankreas kanal sistemiyle ince barsağa dökülen sindirim enzimleri salgılar. Pankreasta Langerhans adacıkları denen bölgeler de insülin ve başka hormonlar salgılar.

Akut pankreatit pankreasın aniden iltihaplanmasıdır, pankreasın tahribine neden olabilir (nekroz). Pankreas nekrozu enfekte olabilir ya da olmayabilir (steril nekroz). Pankreas nekrozu akciğerler, böbrekler gibi başka organlarda da arızaya neden olur ve yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Pankreas nekrozunun ana tedavileri ölü dokuların çıkarılması (debridman ya da nekrozektomi), periton lavajıyla ölü dokuların uzaklaştırılması, panreas etrafına tüp ya da dren yerleştirilerek biriken sıvının uzaklaştırılması (drenaj) veya eğer gerekirse önce drenaj izleyerek nekrozektomidir (minimal invazif adımlı yaklaşım). Minimal invazif adımlı yaklaşım farklı yollarla uygulanabilir. Örneğin video-yardımıyla minimal invazif adımlı yaklaşımda bir drenaj döneminden sonra laparoskopik cerrahi ile nekrozektomi yapılır. Endoskopik minimal invazif adımlı yaklaşımda endoskop yardımı ile çalışılır.

Nekrotizan pankreatitli hastaların tedavisinde en iyi yol belirsizdir. Konuya ilişkin mevcut çalışmaları araştırarak bu soruya cevap aramak için aradık. Sonuçları 7 Nisan 2015 tarihine kadar yayınlanmış tüm randomize kontrollü araştırmaları derledik.

Çalışma özellikleri

311 katılımcı üzerinde yürütülmüş 8 araştırma derleme kriterlerini karşıladı, 306 katılmcı farklı kıyaslamalara alındı. Beş araştırmada nekrozektomi, periton lavajı ve adımlı yaklaşım kıyaslandı. Diğer üç çalışmada nekrozektomi zamanlaması ve adımlı yaklaşım metotları kıyaslandı. Araştırmalardaki katılımcılarda farklı nedenlerle gelişen enfekte ya da steril pankreas nekrozu mevcuttu.

Ana sonuçlar

Genel olarak katılımcılarda kısa vadede ölüm oranı %30 ve ciddi ters olay oranı 100 katılımcıda 139 olarak belirlendi. Kısa vadede ölüm oranı ve ciddi ters olay görülen katılımcı yüzdesindeki farklar kıyaslamaların tümünde belirsizdi. Ciddi ters olay ve ters olay sayısı minimal invazif adımlı yaklaşımda açık nekrozektomiye kıyasla daha düşüktü.

Hastalık ve tedaviden kaynaklanan komplikasyonlar arasında kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği ve sepsis bulundu.

Organ yetmezliği olan hasta yüzdesi ve ortalama maliyet minimal invazif adımlı yaklaşımda açık nekrozektomiye kıyasla daha düşük bulundu. Video yardımıyla yapılan minimal invazif adımlı yaklaşımda ters olay sayısı, endoskopi yardımlı minimal invazif adımlı yaklaşıma kıyasla daha yüksek bulundu ancak adı geçen ilk yaklaşımla uygulanan toplam prosedür sayısı daha düşüktü.

Diğer kıyaslamalardan herhangi birinde; ciddi ters olay sayısında, organ yetmezliği olan hasta yüzdesinde, ters olay sayısında, hastanede kalış süresinde ve yoğun bakımda kalış süresinde görülen farklar ya belirsiz ya da tutarsızdı.

Araştırmalardan hiç birinde uzun vadede mortalite, enfekte pankreas nekrozu (steril nekrozlu katılımcıları alan araştırmalarda), sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, ters olay görülen hasta sayısı, ek invazif müdahale gereksinimi, normal aktiviteye dönüş süresi ve işe dönüş süresi raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Araştırmalarda kayırma hatası riski yüksek (örneğin araştırmayı yürüten ve bir tedaviyi diğerine tercih eden katılımcıların ön yargısı) olduğu için ve çalışmalar küçük olduğu için genel kanıt kalitesi tüm ölçümler için düşük veya çok düşüktü. Bunun sonucu olarak bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy K, Belgaumkar AP, Haswell A, Pereira SP, Davidson BR. Interventions for necrotising pancreatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011383. DOI: 10.1002/14651858.CD011383.pub2

Orijinal özet için: Nekrotizan Pankreatit Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv