Kanda Karsino-Embriyonik Antijen Testiyle Kolorektal Kanser Nüksünü Belirlemek


Sigmid kolonda adenokanser. Foto: Ed Uthman

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kolon veya rektum kanseri (kolorektal kanser) cerrahisinden sonra çoğu hasta, kanser nüks belirtileri açısından en az 5 yıl yoğun bir şekilde izlenir. Nüks, kanda karsino-embriyonik antijen (CEA) denen bir proteinin artışına neden olur. Kandaki CEA artışı bir testle belirlenebilir ki bu test de kolorektal kanser cerrahisinden sonra normal olarak 3-6 ay aralıklarla yapılır. CEA düzeyi artmış hastalarda radyolojik görüntüleme ile (genellikle göğüs, karın ve pelvis görüntülemesi) daha ileri araştırmalar yapılır. Bu derlemeyi hangi düzeyde CEA sonuçlarında daha ileri araştırma yapılması gerektiğine karar vermede yardımcı olması için yürüttük.

Ana sonuçlar

Bu derleme, CEA alarm eşik düzeyini düşük tutmanın, belirlenen gerçek kolorektal kanser nüks vakalarının (gerçek pozitifler) sayısını artıracağını, ancak düşük seviyenin gerçek nüks olmayan (yalancı pozitif) çok sayıda vakayı da hatalı sınıflandırarak gereksiz alarma neden olacağını gösterdi. Derleme bunun yanında, gerçek nüks olan hastaların %20’ye kadar olan bir kısmında CEA’da bir yükselme olmayacağını da (yalancı negatifler) gösterdi. Mevcut kanıtlar, atlanan vakaları önlemek için en yüksek alarm eşiğinin (10 µg/L) kullanımını ancak buna başka tanısal modalitelerin de (örneğin 12- 18 aylarda tek göğüs, karın ve pelvis görüntülemesi) eklenmesini destekliyor.

Kaynak

Nicholson BD, Shinkins B, Pathiraja I, Roberts NW, James TJ, Mallett S, Perera R, Primrose JN, Mant D. Blood CEA levels for detecting recurrent colorectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD011134. DOI: 10.1002/14651858.CD011134.pub2

Orijinal özet için: Kanserde CEA İzlemi

Tam Metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv