Ağrılı Prosedür Uygulanan Yeni doğanlarda Analjezi İçin Sukroz


Foto: Stevenfruitsmaak / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Cochrane derlemecileri ağrılı prosedür (örneğin enjeksiyon, topuk delme veya damara girme veya göz muayenesi) veya uygulanan yeni doğanlarda ağrı giderici olarak sukrozun ne kadar faydalı olduğunu araştırdılar. Bebeklerin ağrıya cevapları (ağlama, yüz buruşturma gibi) bebeklerin yaşadığı ağrıyı ölçmek sağlıkçılarca kullanılan ağrı skorlama sistemleri ile değerlendirildi. Derlemeciler bunun yanı sıra ağrı giderme düzeyinin sukroz dozu ile veya sukrozu verme yolu (örneğin ağız içine sıkılan bir solüsyon ya da emzikle verme) ile ilişkili olup olmadığını ve ağrı gidermede sukroz kullanmanın güvenliğini de araştırmayı hedeflediler.

Arka plan

Ameliyat, hastalık ve majör girişimlerde ağrıyı gidermenin yolları olmakla beraber, küçük tıbbi prosedürlerde ağrıyı önleme ya da azaltmanın yolları, nispeten yakın zamanlara kadar yetersizdi. Sukrozun, ağlayan yeni doğanlardaki sakinleştirici etkisi ve miyadında ve erken yeni doğan bebeklere uygulanan invazif prosedürlerdeki ağrı giderici etkisi hakkında araştırmalar yapıldı.

Çalışma özellikleri

Miyadında ve erken yeni doğan bebeklere uygulanan küçük tıbbi prosedürlerde sukrozun ağrı giderici etkisini araştıran çalışmaları bulmak için tıbbi literatürü 2016 Şubatına kadar yaygın olarak taradık. En güvenilir tıbbi kanıtları sağladıkları için sadece randomize kontrollü araştırmaları seçtik. Bu derleme için toplam 7 000’den fazla bebek üzerinde yürütülen 74 araştırma belirledik.

38 çalışmaya sadece miyadında bebekler, 31’ine erken doğan bebekler ve beşine her ikisi birden alındı. 38 araştırmada ağrılı prosedür olarak topuk delme, dokuzunda damara giriş, kalanlarda çok çeşitli başka küçük ağrılı prosedürler seçildi.

Çalışmalarda sukroz solüsyonu vermek için çeşitli metotların (oral şırınga, damlalık veya sukroz emdirilmiş emzik) yanı sıra farklı konsantrasyonlar ve doz volümler kullanıldı. Sukroz tedavisi; bebeklere benzer hacimde su verme, emzik verilme, olağan bakım, emzirme, “kolaylaştırılmış beslenme” pozisyonu verme, lazer akupunktur, kundaklama, ısıtma, cilde anestezik krem sürme (EMLA) veya bunların bir kombinasyonuna karşı kıyaslandı. Çalışmalarda sonuçları ölçmek için çeşitli ağrı değerlendirme skalaları kullanıldı.

Çalışmaların fon kaynakları

Endüstriden fon sağlayan herhangi bir çalışma belirleyemedik.

Önemli sonuçlar

Sukrozun yeni doğanda topuk delme, damara giriş ve kas içi enjeksiyonlara bağlı ağrısının çeşitli ölçütlerinde azalma sağladığına dair yüksek kalitede kanıt bulundu. Ancak sünnet esnasında etkili ağrı giderme sağlamıyor. Diğer küçük ağrılı prosedürlerde ağrıyı azaltıp azaltmadığına dair çelişkili sonuçlar bulunuyor ve bunların etraflıca araştırılması için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

29 araştırmada ters etkiler (sukroz ve diğer tedavilerin zararları) raporlandı ve çok az sayıda küçük yan etkiler (gırtlağa kaçma ya da öğürme) olduğu ve bunların gruplar arasında benzer düzeyde olduğu (sukroz tedavisine bağlanamayacağı) bulundu. Büyük ters olay bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Yeni doğanlarda ağrı giderici olarak sukrozla ilgili yaygın çalışmalar yapılmış olmakla beraber çoğu çalışmaya az sayıda bebek alındı ve etkinliğini değerlendirmek için çok çeşitli ağrı ölçütleri kullanıldı. Topuk delmede, damara girişte ve kas içi enjeksiyonda sukrozun ağrıyı azalttığına dair yüksek kalitede kanıt belirledik. Diğer ağrılı prosedürlerde sukroz kullanımı lehindeki kanıtların kalitesi düşük ya da orta derecededir.

Kaynak

Stevens B, Yamada J, Ohlsson A, Haliburton S, Shorkey A. Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD001069. DOI: 10.1002/14651858.CD001069.pub5

Orijinal özet için: Ağrıya Karşı Sukroz

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar