Boyun Rahatsızlıklarında Akupunktur

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Boyun ağrısı olan hastalarda akupunkturun işlev, malüliyet, hasta tatmini global etki algısı üzerine etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Boyun ağrısı, kas iskelet sistemi ile ilgili en sık bildirilen yakınmalardan biridir. Boyun ağrısı tedavileri çeşitli olduğu gibi algılanan faydaları da çeşitlidir. Kas iskelet ağrılarında konvansiyonel tedavilere alternatif olarak bazen akupunktur kullanılır. Bu derlemede akupunktur iğneler sokularak tedavi edici etki sağlamak için vücudun bir ya da daha fazla spesifik bölgesinin uyarılması olarak tanımlandı. Bu tedavi tipik olarak iğnelerin elle stimulasyonu şeklidedir, ancak iğnelerin elektrik ya da moksibustiyon denen ısıyla uyarılması (moksa bitkisi; Artemisiya vulgaris, iğnenin tutma yerinde yakılır) gibi varyasyonlar da olağandır. Ara sıra akupunktur noktalarına bitki ekstrelerinin enjekte edildiği enjeksiyon akupunkturu da kullanılır.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye akut ve kronik boyun ağrısında akupunkturun etkilerini birkaç günden en az üç aya kadar araştıran, toplam 5462 katılımcılı 27 araştırma dâhil ettik. Akupunktur sahte akupunktur, bekleme listesi veya inaktif tedavi ile (örneğin sahte laser) kıyaslandı. Kanıtlar 2015 Ağustosuna kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

Derlemeciler çalışılan popülasyonlar, kullanılan akupunktur teknikleri ve ölçülen sonuçlarda değişkenlik bildirdiler, bu durumda akupunkturun etkinliğinin genel bir tablosunu çıkarabilmek için bu araştırmaların sonuçlarını kombine edemedik. Bu yüzden ancak sınırlı kararlar çıkarabildik.

Kronik boyun ağrısı çeken akupunktur uygulanan hastalar, tedavinin hemen sonrasında ve kısa dönemde, sahte tedavi elen hastalara göre daha fazla ağrı iyileşmesi bildirdiler.

Kronik boyun ağrısı çeken akupunktur uygulanan hastalar bekleme listesine kıyasla kısa dönemde daha iyi ağrı iyileşmesi ve malüliyette azalma bildirdiler.

Akupunktur tedavileri güvenli görünüyor ve araştırmacılar sadece küçük ve kısa süren yan etkiler bildirdiler.

Kanıt kalitesi

Akupunkturun faydalı olup olmadığını belirlemek için kullanılan kanıtların kalitesi düşük veya orta düzeyde kalıyor. Kanıtların kısıtlamaları arasında çalışma katılımcılarının az olması ve çalışmalara alınan katılımcıların gruplara atanmasının tesadüfi olduğunun kesin olmamasıdır. Bu tip kusurlar çalışmalarda kayırmaya neden olur bu nedenle sonuçlara inancımızın kuvvetini etkiler.

Kaynak

Trinh K, Graham N, Irnich D, Cameron ID, Forget M. Acupuncture for neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD004870. DOI: 10.1002/14651858.CD004870.pub4

Orijinal özet için: Boyun İçin Akupunktur

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar