Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde Aşı Tüketimini Artırmak ve Sürdürmek İçin Müdahaleler


Foto: World Bank Photo Collection

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu Cochrane derlemesi düşük ve orta gelirli ülkelerde enfeksiyon hastalıklarından korunmak için aşılanan çocukların sayısını artıracak çeşitli stratejilerin etkisini değerlendirilmesini amaçlıyor. Derlemeciler ilişkin tüm araştırma çalışmalarını toplayıp analiz ettiler, 14 çalışma bulundu.

Çocuk aşılamasını iyileştirme stratejileri işe yarıyor mu?

Ebeveynlere ve toplum üyelerine aşılanma hakkında bilgi vermek, özel tasarlanmış aşılama hatırlatma kartları sağlamak, ev halkına teşvik (hediye) vererek ya da vermeden düzenli olarak aşılama imkânı sağlamak, ev ziyaretleri ile aşılanmamış çocukları belirleyerek sağlık kliniklerine yönlendirmek ve aşılama hizmetlerini başka hizmetlerle birleştirmek daha çok çocuğun aşılanmasını sağlayabilir. Ancak ebeveyne çocuklarını aşılatmaları için para önermek aşı kullanımını iyileştirmeyebilir. Bu bulguların çoğunun kesinliği düşük olup alanda iyi yürütülmüş daha çok araştırma gerekiyor.

Derlemede ne araştırıldı?

Düşük ve orta gelirli ülkelerde aşılarla önlenebilecek hastalıklardan hala milyonlarca çocuk ölüyor. Bunun birkaç nedeni var. Hükümetler ve başka kurumlar aşılanan çocuk sayısını artırmak için çeşitli stratejiler denemiş bulunuyor.

Bu derlemenin ana sonuçları nelerdir.

Derlememizde Gürcistan, Gana, Honduras, Hindistan, Mali, Meksika, Nikaragua, Nepal, Pakistan ve Zimbabwe’den 14 araştırma bulundu. Araştırmalarda bu stratejilerin uygulandığı insanlar olağan sağlık hizmeti alan insanlarla kıyaslandı. Çalışmalar aşağıdaki sonuçları gösterdi:

Köy toplantılarında ve evlerde ebeveyn ve diğer toplum üyelerini bilgilendirmek ve aşılamayı tartışmak muhtemelen daha fazla çocuğun üç doz DBT aşısı olmasını sağlıyor (orta kesinlikte kanıt).

Sağlık kliniklerine yaptıkları vizitlerde ebeveyne özel tasarlanmış hatırlatıcı kartla birlikte aşılamaların önemi hakkında bilgi vermek ve aşılama hizmetlerini başka sağlık hizmetleri ile birleştirmek üç doz DBT aşısı kullanımını iyileştirebilir (düşük kesinlikte kanıt).

Ebeveyne çocuklarını aşılatmaları koşuluyla para önermek tam aşılı çocukların sayısında az fark yaratır ya da hiç fark olmaz (düşük kesinlikte kanıt).

Köylere her ay sabit zamanlarda aşılama götürmek için aşılama ekipleri kullanılması tam aşılama kapsamını iyileştirebilir (düşük kesinlikte kanıt).

Güncellik

Araştırmacılar 2016 Mayısına kadar olan çalışmaları aradılar.

Kaynak

Oyo-Ita A, Wiysonge CS, Oringanje C, Nwachukwu CE, Oduwole O, Meremikwu MM. Interventions for improving coverage of childhood immunisation in low- and middle-income countries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD008145. DOI: 10.1002/14651858.CD008145.pub3

Orijinal özet için: Aşılama Kapsamı

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv