Kazanılmış Hemofili A Hastalarında İnhibitör Eradikasyonu İçin Rituksimab

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kazanılmış hemofili A hastalarının tedavisinde rituksimabın etkisi ile ilgili kanıtları derledik.

Arka plan

Kazanılmış hemofili A, geçmişinde kanama bozukluğu öyküsü olmayan insanlarda faktör VIII karşıtı oto-antikorların neden olduğu nadir fakat şiddetli bir kanama bozukluğudur. Bu hastalık yaşlılıkta daha sık görülür ve şiddetli başka rahatsızlıklarla (örneğin solid tümörler ve oto-immün hastalıklar) veya ilaçlarla ilişkili olabilir ve bazen gebelikle birlikte görülür. Ancak vakaların yaklaşık yarısında neden bilinmez. Kanamalar ciltte, mukozalarda ve kaslarda görülür; eklem kanamaları olağan değildir. Tedavinin hedefleri akut kanama ataklarını durdurmak ve faktör VIII antikorlarını yok etmektir. Siklofosfamidle birlikte ya da olmadan kortikosteroid tedavisi (prednizon) inhibitörleri yok etmek için çoğu klinisyen tarafından en etkili standart birinci seçenek müdahale olarak görülür; ancak hastaların 1/3 kadarı bu tedaviye cevap vermez.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 1 Mart 2016 tarihine kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

Bu derlemeye alınabilecek herhangi bir randomize kontrollü araştırma belirleyemedik ve mevcut en iyi tedavi hakkında kesin bir karar çıkaramadık. Kazanılmış hemofili A’da rituksimabın rolü kesin rolünü değerlendirmek için randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor, ancak hastalığın nadir oluşu bu araştırmaların planlama ve hayata geçirilmesini engelliyor. Bu hastalar için daha iyi kanıtlar beklenirken klinisyenlerin tedavi kararlarını en büyük ve iyi yürütülmüş gözlemsel çalışmalara dayandırması gerekir.

Kaynak

Zeng Y, Zhou R, Duan X, Long D. Rituximab for eradicating inhibitors in people with acquired haemophilia A. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD011907. DOI: 10.1002/14651858.CD011907.pub2

Orijinal özet için: Hemofilide Rituksimab

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv