Mide Kanserinin Geç Evrelerindeki Hastalarda Moleküler Hedefli Tedavinin Gidişat ve Sürviye Etkisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Moleküler Hedefli tedavi (kanser hücrelerini spesifik olarak hedefleyen bir tedavi) geç aşama mide kanserli hastalara fayda sağlar mı?

Arka plan

Klinik belirtilerin olmamasından dolayı mide kanserlerinin birçoğu, cerrahinin hastalar için en iyi seçenek olmaktan çıktığı çok geç bir aşamada (aşama III veya IV) teşhis ediliyor. Geç evrelerdeki mide kanserinde kemoterapi ve radyoterapin etkisi çok sınırlıdır ve hastalarda sürviyi düşüktür (5 hastada birinden daha azı 5 yıldan fazla yaşar). Yani araştırmalar geç aşama kanserli hastalarda moleküler hedefli tedavinin sürviyi uzatabileceğini gösterdi. Ancak bu tedavinin faydaları hala tartışmalıdır.

Çalışma özellikleri

Geç aşama mide kanserli 18 yaş üstü erişkinlerde yürütülen randomize kontrollü araştırmalar için bilgi tabanlarını 2015 Aralığına kadar taradık. Seçim kriterlerimize uyan 11 araştırma (4014 hasta) bulduk. Bu çalışmalarda hastalar hedefli tedaviye ek olarak kemoterapi ya da yalnız başına kemoterapi uygulandı.

Önemli sonuçlar

Kemoterapiye moleküler hedefli tedavi eklemesi sürvi ya da hastalığın daha fazla gelişimini durdurmada, tek başına kemoterapiye kıyasla küçük bir etkisi olabilir ancak kanıtlar düşük kalitede. Tedavi tümörün küçülme ihtimalini artırabilir (düşük kalitede kanıt) ancak bunun hastanın yaşam kalitesinde ne kadar fark yaratabileceğini anlamak için kanıtlar yetersiz (çok düşük kalitede kanıt).

Muhtemelen ters etki ve ciddi ters etki risklerini artırır (orta kalitede kanıt).

Kanıt kalitesi

Kanıtlar halen sürvi sonuçları için, temel olarak çalışma tasarımı ve tek tek çalışmaların sonuçları arasındaki tutarsızlıklar nedeniyle düşük kalitededir. Bu nedenle kanıt temelini güçlendirmek için iyi tasarlanmış çalışmalar yapılması gereğini öneriyoruz.

Kaynak

Song H, Zhu J, Lu D. Molecular-targeted first-line therapy for advanced gastric cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD011461. DOI: 10.1002/14651858.CD011461.pub2

Orijinal özet için: Moleküler Hedefli Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv