Yeni Doğanlar Ve İki Yaş Altı Bebeklerde Tek Yanlı Uretero-Pelvik Kavşak Obstrüksiyonunda Cerrahi ve

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Tek yanlı üretero-pelvik kavşak obstrüksiyonu olan bebekler cerrahi ile mi daha iyi olur cerrahi olmadan mı?

Arka plan

Bazı yeni doğan ve iki yaş altı bebeklerde ultrasonda böbrek pelvisinde genişleme görülür. Pelvis, böbrekte idrarın üreterle mesaneye akmadan önce biriktiği anatomik yapıdır. Böbrek pelvisinde genişleme idrar akımına engel olabileceği kaygısı yaratır.

İdrar akşının aylar ve yıllar süren uzun süreli blokajı böbreklerde hasara neden olabilir ve idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşları gibi başka problemlere neden olabilir.

Sonuçlar

Literatürü 13 Haziran 2016 tarihine kadar araştırdık; cerrahi uygulanan ve uygulanmayan ve beş yıla kadar izlenen toplam 107 yeni doğan ve iki yaş altı bebeği karşılaştıran iki araştırma bulduk.

Çok düşük kalitede kanıtlara dayanarak kısa vadedeki (6 ve 12 ay sonunda) böbrek işlevinin gruplar arasında benzer olduğunu bulduk.

Yine çok düşük kalitede kanıtlar cerrahiden sonra böbrek pelvisinin daha küçük olduğunu gösterdi ve idrarın böbrekten üretere daha iyi aktığı görüldü, bu sonuçlardan çok kuşkuluyuz.

Bir grup katılımcının uzun vadede daha iyi olup olmadığı, daha az komplikasyon olduğu ya da yaşam kalitesinin daha iyi olup olmadığını belirlemek için yeterli kanıt bulamadık.

Kaynak

Weitz M, Portz S, Laube GF, Meerpohl JJ, Bassler D. Surgery versus non-surgical management for unilateral ureteric-pelvic junction obstruction in newborns and infants less than two years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 7. Art. No.: CD010716. DOI: 10.1002/14651858.CD010716.pub2

Orijinal özet için: Yeni Doğanda Üretero-Pelvik

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv